Hoppa till huvudinnehåll

Samkönade äktenskap och kvinnliga präster - ja tack!

Glasmålning i kyrka
Församlingsvalet går av stapeln den 9 november. Glasmålning i kyrka Bild: Yle kristendon

De flesta östnyländska församlingsvalskandidater tackar ja till kvinnliga präster och samkönade äktenskap. En av orsakerna kan vara en positiv människosyn.

Majoriteten av de östnyländska församlingsvalskandidaterna från svensk- och tvåspråkiga församlingar som svarar på kandidattestet på webben säger ja till kvinnliga präster och samkönade äktenskap.

Av kandidaterna i Borgå domkyrkoförsamling kan en överväldigande majoritet av kandidaterna klassas som liberala. Vissa kandidater säger ändå nej till samkönade äktenskap, eller uppger ingen tydlig åsikt i frågan.

Ungefär så här se det ut också i de övriga församlingarna, med undantag för exempelvis Sibbo där fördelningen mellan dem som är positivt och negativt inställda till samkönade äktenskap är mer jämn. Ytterst få av kandidaterna säger nej till kvinnliga präster.

De flesta moderata

Karl af Hällström är kyrkoherde i Lovisa och nytillträdd kontraktsprost. Han har dessutom jobbat som präst i Borgå och Pernå, och har en bra bild av hur östnylänningarna tänker i de här frågorna.

– Kandidaterna är helt vanligt folk. De är moderata människor som tänker med hjärta och hjärna och gärna vill stöda medmänniskan. Jag tror att kandidaternas åsikter motsvarar församlingsbornas: det är ganska jämnt fördelat med en viss övervikt åt det mer liberala eller moderata hållet, säger han.

Utrymme för olika åsikter finns.

Kulturstad med öppen atmosfär

Christer Åberg är pensionerad präst och konstnär. Han kandiderar i Borgå, och hör till dem som understöder såväl kvinnliga präster som samkönade äktenskap i kandidattestet.

Han säger att atmosfären i Borgå är öppen, och att man diskuterar mycket. Det kan vara en orsak till det liberala tänkandet.

– Jag tänker dessutom att Borgå är en kulturstad. Här finns många människor som sysslar med olika konstgrenar, och det är nära till hands att tänka att all kulturverksamhet också påverkar alla Borgåbors människobild och tankar om människan. Kulturens uppgift är ju egentligen att påminna oss om att vi alla är jämlika och jämställda.

Positiv människosyn, inte liberalism

Däremot menar Åberg att det inte nödvändigtvis betyder att man är liberal bara för att man tackar ja till kvinnliga präster och samkönade äktenskap. Snarare handlar det om en positiv människosyn, en uppfattning om att alla är jämlika.

Karl af Hällström håller med om att det kan vara konstlat att sortera människor i fack som liberal och konservativ, eftersom individer kan ha både konservativa och liberala åsikter.

– Snarare handlar det kanske om hjärtats färg, om den är varm eller mera kylslagen. Samtidigt får vi minnas att de som är mot samkönade äktenskap inte nödvändigtvis har ett kallt hjärta, utan det handlar om hur man har vägt en massa olika aspekter i det hela.

Han upplever ändå inte just de här frågorna som stora tvistefrågor på församlingsplanet. Församlingarna tenderar leva med situationen som den är.

Artikeln behandlar inte valet och kandidaterna i Pernå församling. Orsaken är att reportern själv kandiderar där.