Hoppa till huvudinnehåll

En mosaik av bränslen fördyrar körandet

Bränsleteknologin för personbilarna går snabbt framåt. Nu avancerar flera nya intressanta lösningar som bör konkurrera på marknadsmässiga villkor. Sedan är det upp till bilisterna att avgöra vilka teknologier man själv väljer.

Elbilarna har dröjt, men verkar vara på väg på bredare front. Dessutom utvecklas både olika former av gasteknologi samtidigt som den traditionella förbränningsmotorn tagit stora kliv framåt. Inte minst förnybara bränslen som också kan framställas av inhemska råvaror verkar intressanta.

- Vi kommer att använda oss av flera olika teknologier parallellt. Det blir inte något enskilt drivmedel som kommer att ta över, spår forskningsprofessorn Nils-Olof Nylund på statens tekniska forskningscenter, Vtt.

Han är nyss hemkommen från en kongress där framtidens drivmedel debatterats och där planer på framtidens vätgasbilar intresserat både forskare och utvecklare.

- Men det kommer att dröja 15-20 år innan de finns på marknaden. Det vi har här och nu är förnybara bränslen och elbilar som börjar bli allt mera vettiga, exemplifierar Nylund.

Elbilarna blir tillgängliga

Nu ses flera tecken på att elbilarna är på frammarsch. Stora tillverkare både i Japan och Europa är med och tävlar med modeller som tilltalar magrare plånböcker. Men fast elbilsparken fått kännbara tillskott, släpar den finländska utvecklingen efter andra europeiska och speciellt nordiska länder.

- Det har dröjt eftersom bilarna varit jämförelsevis dyra och infrastrukturen för laddning varit dåligt utbyggd. Men bägge dessa problem verkar lösa sig på sikt, säger Allan Ahlgren som är direktör på företaget Ensto som bland annat tillverkar elbilsladdare.

Han förutspår ett scenario där Finland följer andra europeiska länder och ger kännbara skattelättnader åt företag som förser sin personal med elbilar. Om några år skulle elbilarna synas på begagnatmarknaden och göra dem tillgängliga för en bredare publik.

Utsläppen minskar konstant

Upptakten till teknologirevolutionen är ett behov av både renare och förmånligare biltrafik. Till stor del går dessa hand i hand. Sedan 2008 har bilskatten baserats på utsläppsmängden, så att bränslesnåla bilar belönas med lägre årliga skatter. Men frågan är i vilken riktning utvecklingen styrs utifrån både EU:s miljöstrategi och vår nationella skattepolitik.

- Jag önskar att beslutsfattarna inte låser sig vid någon enskild modell, utan att politiken ska vara teknologineutral. Det vill säga att man ser till helheten av de utsläpp som körandet förorsakar, från källa till trafik, i stället för själva fordonets utsläpp, säger Lars Peter Lindfors som är forskningsdirektör på Neste Oil.

Råvarorna finns runtomkring oss

Genom den förnybara diesel Neste Oil utvecklat kan koldioxidutsläppen minskas radikalt jämfört med för fossila bränslen. Samtidigt har speciellt dieselmotorer blivit mycket bränslesnålare under de senaste åren, vilket i sig leder till mindre utsläpp.

- Det fina med de förnybara bränslena är att vi har stora reserver av råvaror i Finland, säger Nils-Olof Nylund och exemplifierar med alla de restprodukter inom skogsindustrin som idag kan användas för utvinnande av biodiesel.

Konsumenterana betalar för infrastrukturen

En del av fordonsutvecklingen kräver stora nyinvesteringar. Antingen i nya, tillsvidare dyrare bilar, alternativt infrastruktur för nya lösningar som gas-, etanol- och elbilar.

- Därför tror jag att vi ännu om 20 år i huvudsak kör med förbränningsmotorer, i kombination med hybridlösningar som tar till vara bromsenergin för att ladda batterierna, säger Lars Peter Lindfors.

För elbilarna finns dock nu alla möjligheter att snabbt få fotfäste. Ett tillräckligt stabilt elnätverk finns i hela landet, så praktiskt taget alla mänskor kan ladda sina bilar hemma. Men på offentliga platser, som ute i samhället och vid arbetsplatser, behövs det laddningsapparatur och lösningar.

- Här har de lokala elbolagen och kommunerna en viktig roll att se till att infrastrukturen byggs ut, säger Allan Ahlgren.

Läs också