Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkan lyfter på svansen inför valet

Gunvor, Stina Högberg, Eeva Hanner och Barbro Näse jobbar alla antingen frivilligt eller avlönat inom Ekenäs församling.
Gunvor, Stina Högberg, Eeva Hanner och Barbro Näse jobbar alla antingen frivilligt eller avlönat inom Ekenäs församling. Gunvor, Stina Högberg, Eeva Hanner och Barbro Näse jobbar alla antingen frivilligt eller avlönat inom Ekenäs församling. Bild: yle/Malin Valtonen stina högberg,Ekenäs

Kyrkan och församlingarna vill vara en del av människans vardag genom konkret hjälp och stöd. Genom kampanjen "Goda handlingarnas torg" vill församlingarna berätta att kyrkan är mycket mer än gudstjänsten på söndag.

Medlemmarna i församlingarna kan vardagarna den här veckan och på farsdag 9.11 välja vem de vill att ska bestämma i den egna församlingen de kommande fyra åren.


Alla som har fyllt 16 år har rätt att rösta.

Intresset för att rösta i församlingsvalet är traditionellt lågt samtidigt som webbplatsen Eroa kirkosta ständigt kommer med nya uppgifter om hur många som skriver ut sig ur kyrkan.

För att motverka trenden och lyfta på sin egen svans syns församlingarna nu ute på torgen i Svenskfinland och berättar om sig själva och verksamheten.

Hjälp hemma och utomlands

Ekenäs församling är en av dem som är med i kampanjen "Goda handlingarnas torg". Då församlingen visade upp sig på torget i Ekenäs på onsdagen (29.10) berättade man om allt från hjälparbetet för Lettland till matbanken här hemma. Också familjerådgivningen och väntjänsten fanns i fokus.

Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), och kyrkoherde Anders Lindström från Ekenäs församling tror på kampanjen "Goda handlingarnas torg".
Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), och kyrkoherde Anders Lindström från Ekenäs församling tror på kampanjen "Goda handlingarnas torg". Sixten Ekstrand, direktor vid Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), och kyrkoherde Anders Lindström från Ekenäs församling tror på kampanjen "Goda handlingarnas torg". Bild: yle/Malin Valtonen församlingsval 2014

- Det är viktigt att lyfta fram allt det goda arbete som människor gör frivilligt i det tysta. För utan allt det här arbetet skulle samhället vara väldigt fattigt, säger kyrkoherde Anders Lindström i Ekenäs.

Han säger också att kyrkan har en roll som en aktiv del av samhällsdebatten genom att peka på frågor som borde diskuteras. Och det är en roll som kommer att växa framöver.

- Det handlar inte om att göra politik utan om att lyfta upp frågor. Att mera aktivt ta del av debatten och kanske leda debatten någon gång.

Umgänge genom frivilligarbete

Eeva Hanner jobbar i Ekenäs församlings missionsbod. Hon berättar att missionen alltid har legat nära hennes hjärta och att hon därför har valt den uppgiften.

Samtidigt är den goda gemenskapen mycket viktig.

- Jag skulle rekommendera alla som är pensionärer och har fritid att komma med och jobba frivilligt för missionsboden. Man bli bekant med våra stamkunder och vi hinner också umgås med varandra mellan varven samtidigt som vi samlar in en slant för missionen.

Förutom missionsboden har församlingen också verksamhet i det som kallas för Bikupan. Bikupan jobbar med att hjälpa människor i Lettland genom att föra kläder och andra förnödenheter till landet.

Väntjänst

Stina Högberg är en av de frivilliga vännerna inom församlingen. Hon jobbade på hälsovårdscentralens vårdavdelning och såg hur en frivillig från Röda Korsets väntjänst besökte klienter på avdelningen.

- Jag såg hur mycket hon behövdes och beslutade mig för att bli en vän så fort jag själv går i pension.

Högberg har alltid en vän i taget och vänskapen håller livet till slut eller så länge vännen själv vill det. Hon har hunnit ha sex vänner redan.

- Den vän jag har nu brukar jag gå ut och gå med. Vi brukar prata mycket. Min vän följer noga med vad som står i tidningarna och sägs i teve så vi har nog mycket att resonera om.

Matbanken

Matbanken i Ekenäs är ett samarbete mellan Ekenäs församling, metodistförsamlingen, missionsförsamlingen och pingstförsamlingen.

Också den behöver frivilliga krafter.

- Det går så mycket mat till spillo samtidigt som det finns de som verkligen behöver maten. Det här är en väldigt bra hjälpform tycker jag, säger Gunvor som är en av dem som ställer upp för matbanken.

Hon berättar att det är mellan 60 och 70 personer som besöker matbanken för att få hjälp.

- Ingen kommer dit i onödan. Många skulle kunna komma efter bröd och djupfrysta varor, men av någon anledning upplever de att de inte täcks.

Familjerådgivning

Behovet av familjerådgivning ökar ständigt, berättar Barbro Näse som jobbar som rådgivare inom församlingen.

- Efterfrågan på familjerådgivning fördubblades på två år efter att församlingarna i Västnyland startade upp familjerådgivningen år 2001. Nu har vi fullt upp, men försöker möta alla som behöver krishjälp så fort som möjligt.

Rådgivningen är gratis och det är viktigt eftersom många familjer med små barn kan ha det ekonomiskt mycket tufft, understryker Näse.

- Det är bra att både män och kvinnor söker hjälp tillsammans med sin partner. Familjerelationerna kan vara det finaste i livet, men också det svåraste i livet.

"Kom till kyrkan också utan kris"

Kyrkoherde Anders Lindström poängterar att kyrkans verksamhet också finns för den som inte har det svårt just nu. Verksamheten ger en möjlighet till att fundera över livet utan att vara i kris.

- Alla församlingsmedlemmar bidrar. Allt det här kan ordnas eftersom det finns en stor solidaritet. Många människor bidrar till kyrkans verksamhet genom att betala sin kyrkoskatt. Utan det skulle det inte fungera.

Lindström upplever att kampanjen "Goda handlingarnas torg" är ett mycket bra sätt för kyrkan att lyfta svansen på. Han hoppas att det också ska märkas i valdeltagandet i Ekenäs som redan nu ser ut att bli bättre än för fyra år sedan.

- Jag hoppas att vi ska få ett valdeltagande på 15 procent. Det betyder att 1 400 personer skulle rösta.

Lindström säger att många församlingsmedlemmar har uppskattat att de har fått ett brev hem om valet och att de därför har aktiverat sig och kanske röstat för första gången i sitt liv i ett församlingsval.

Direktor Sixten Ekstrand från Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), som också besökte Ekenäs torg på onsdagen, säger att många andra församlingar har upplevt samma trend som i Ekenäs och att man nu röstar mera flitigt.

- Det finns också orter med lägre valdeltagande. Mycket handlar också om hurudana kandidater man har, men framförallt också att man har jobbat för församlingsvalet. Om man inte jobbar för en sak och tror på en sak så blir det inte heller bra resultat. Här i Ekenäs tycker jag man har jobbat föredömligt för valet och vi är glada att kunna hjälpa till.

"Arbetet mellan valen avgör"

I det här församlingsvalet har kyrkan satsat mycket på en synlig kampanj och efter valet gäller det att utvärdera om det har varit rätt satsning, säger Sixten Ekstrand.

- Jag tror ändå på att det mesta arbetet görs lokalt. Det viktiga är också vad man gör mellan valen och här vill jag också koppla till det här med goda handlingar. Valarbete gör man hela tiden.

Kyrkoherde Anders Lindström säger att de som väljs in i församlingsrådet har en viktig uppgift att välja vilken linje församlingen tar i sin verksamhet. De invalda väljer också vad församlingens pengar ska användas till och vad det ska satsa på.

Lindström säger att demokratin i kyrkan är viktig eftersom det också ger i insyn i kyrkan och i dess verksamhet.

- Sedan är det ju också bra att det är människor från olika grupper som bestämmer. Då blir saker belysta från många olika håll.

Hur stoppa flykten från kyrkan?

Direktor Sixten Ekstrand på KCSA konstaterar att det egentligen är en väntad utveckling att människor skriver ut sig ur kyrkan. Invånarna i Norden har i högre grad än annanstans i världen hört till kyrkan.

- Tyvärr verkar en del människor med en väldigt lös kontakt till kyrkan lätt ta beslutet att skriva ut sig då de påminns om kyrkan, oberoende av om det är i positiv eller negativ bemärkelse.

Ekstrand anser också att webbsidan Eroa kirkosta för en kampanj och aktivt meddelar om när människor skriver ut sig.

- Det inspirerar människor att göra samma sak. Det är en mångfacetterad problematik.