Hoppa till huvudinnehåll

Plastkorken som blir en byggkloss

Uppfinnaren Claudio Vollers hör till dem som tycker att det är ohållbart att tillverka produkter som har så kort livscykel som en plastkork. Därför uppfann han en kork som kan användas till helt andra ändamål när produkten är slut.

I dagens läge tar en plastkorks konsumtionsvärde i praktiken slut när produkten är slut. Plastkorken har ett värde för kunden så länge den håller salvan inne i tuben och vattnet inne i flaskan, men när förpackningen väl är tom så har korken nått slutet av sin livscykel.

De första flaskorna försedda med clever caps borde snart synas i butikerna
De första flaskorna försedda med clever caps borde snart synas i butikerna Bild: Reuters plastkorkar

Ifall den brasilianska uppfinnaren Claudio Vollers får bestämma, så kommer det ändå inte att vara så länge till. Vollers har skapat en plastkork som är formad som en liten lego-liknande kloss, som det går att bygga saker med. Det betyder att när flaskan eller tuben som korken sitter på är slut, får korken en ny funktion.

Vollers tror att de färgglada korkarna kommer att intressera barn. Speciellt stor glädje kan de ge världens fattiga barn som bor i slummen.

- Plastkorken ger barn som kanske aldrig har haft en riktig leksak att leka med en möjlighet till det, säger uppfinnaren Claudio Vollers.

Plastkorkarna är också kompatibla med vanliga Legoklossar.

Råvara istället för skräp

Uppfinnaren själv ser ändå inte korkarna enbart som leksaker, utan snarare som en slags ny råvara. Han har själv byggt olika kreationer av plastkorkarna, till exempel förvaringslådor, hyllor och till och med möbler. Enligt uppfinnaren är det bara fantasin som sätter gränserna för vad plastkorkarna kan användas till.

- Korkarna ger konstnärer en ny råvara att arbeta med, berättar Vollers.

I dagsläget står olika typer av förpackningsmaterial för cirka hälften av jordens totala plastkonsumtion. En del av plastförpackningarna och deras korkar återvinns och görs om till andra plastprodukter. En betydligt större del slängs ändå rakt i soporna, eller lämnas någonstans i naturen.

Liksom många andra anser uppfinnaren att det helt enkelt inte är hållbart att slösa resurser och energi på att tillverka förpackningsmaterial som har en så kort livscykel som en plastkork. Vollers tror att om plastkorkarna också kunde användas som byggklossar så skulle betydligt fler ta vara på dem.

- I stället för att bli återvunna eller slängas i soporna eller i naturen, så kan de fylla en social funktion, säger Vollers.

I och med att plastkorken får ett andra liv som monterbar byggkloss så förlängs produktens livscykel.

Nytt tankesätt krävs

Statistik från år 2011 visar att en finländare konsumerar drygt 20 kilo förpackningsmaterial varje år. Av det här är det bara en dryg fjärdedel som återvinns. Även om man återvinner förpackningsmaterialet, så belastar det naturen.

I dagsläget talas det mycket om vad konsumenter kan göra för att minska sitt eget ekologiska fotspår. I många fall kan det ändå vara svårt eller rentav omöjligt att få tag på vissa produkter utan att man samtidigt måste köpa förpackningsmaterialet.

Visst kan man sy väskor av gamla kaffepaket, men i många fall är förpackningsmaterialet sådant att det är svårt att hitta någon ny användning för det. Där kunde industrin komma emot.

Vollers anser att en stor del av produktutvecklingen i dag fokuserar på fel saker och att produktutvecklare borde tänka i helt nya banor.

- Vi ville inte skapa en kork som är bättre för att den är billigare, snabbare att tillverka eller finare, men fortfarande i grund och botten samma produkt. Vi skapade inte en kork som är bättre, vi skapade en som ger konsumenten ett helt nytt värde, säger han.

Produktionen av plastkorkarna har redan startat i Brasilien. Eftersom produkten delvis riktar sig till barn så krävs det ännu några certifikat. De första flaskorna med användbara plastkorkar borde ändå snart synas i de brasilianska butikerna.

När Yle Nyheter kontaktade Lego för att fråga hur företaget ser på plastkorkarna svarade Lego att man inte kommenterar enskilda produkter som påminner om legoklossar

Vad tycker du om plastkorkarna, och har du själv förslag på någon produkt som kunde utvecklas på ett motsvarande sätt för att få en längre livscykel? Kommentera gärna i kommentarsfältet!

Läs också