Hoppa till huvudinnehåll

Ambulansen ger dyrare sjukvårdsräkning i Västnyland

Raseborgs sjukhus.
VNS effektiverar vården och ser över kostnaderna, men ambulansen blir dyr. Raseborgs sjukhus. Bild: Yle/ Maria Wasström ekenäs sjukhus

Trots att Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) effektiverar sin verksamhet stiger ändå kostnaderna för sjukvården i nästa år. Orsaken är att ambulanstransporterna blir betydligt dyrare på grund av ny lagstiftning.

Nämnden för VNS godkände budgeten för år 2015 på sitt möte på torsdagen (30.10). Budgeten landar på ett nollresultat, men utgifterna stiger i nästa år med drygt 1,3 miljoner och landar på närmare 46 miljoner euro.

Ambulansvården eller den så kallade prehospitala akutsjukvården kostar nästan 2 miljoner euro mera i nästa år jämfört med i år.

Nyckeltal om VNS

  • VNS räknar i nästa år med inkomster på nästan 45,9 miljoner euro. Det är drygt 1,7 miljoner euro mera än i år.
  • Driften beräknas också vara kring 45,9 miljoner euro. Det är drygt 1,3 miljoner euro mera än i år.
  • Till VNS hör kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg.
  • I nästa år beräknas Raseborg betala 27,4 miljoner euro till VNS medan summan för Hangö är 8,1 miljoner euro och Ingå 2,7 miljoner euro.

Att ambulansen blir dyrare beror på en lagändring som ställer högre krav på ambulansberedskapen. Det betyder till exempel i Västnyland att det inte längre finns ambulanser på så kallad 15 minuters beredskap utan alla fem ambulanser i Hangö, Raseborg och Ingå är dygnet runt i omedelbar beredskap.

Dessutom finns det en ambulans som vardagar mellan klockan 7 och 19 står beredd att genast rycka ut.

Tillsammans med Lojo sjukvårdsområde betalar VNS också för en ansvarsläkare och en fältchef inom ambulansverksamheten.

Ojämlik kostnadsfördelning

Ambulansbeslutet har väckt mycket kritik särskilt i Raseborg där kostnaderna ökar mest.

Ambulans
Smakar det så kostar det. Bättre ambulansberedskap blir dyrt i glest befolkade Västnyland. Ambulans Bild: Yle/Tove Virta ekenäs sjuktransport,Raseborg

I budgetberedningen för VNS understryks ändå att orsaken till att kostnaderna stiger inte beror på att Västra Nylands räddningsverk tar över ambulansen efter de privata aktörerna som i dag sköter verksamheten. Det är den nya strängare lagstiftningen som höjer priserna.

Däremot är kostnadsfördelningen för ambulansen inom hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsområde (HNS) inte jämlik. HNS har fördelat kostnaderna för varje sjukvårdsområde skilt.

Det betyder att kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg som bildar VNS betalar över 90 euro per invånare för ambulansen per år. Det i sin tur motsvarar ambulanskostnaderna för glest befolkade Lappland.

Kommunerna runt och innanför ringvägarna betalar i medeltal 15 euro per invånare för sin ambulans.

VNS har koll på sin ekonomi

VNS fortsätter samtidigt att effektivera sin verksamhet och ser nu ut att ha fått fason på sin ekonomi.

Efter att i många år haft svårt att få balans i budgeten ser det här året (2014) ut att blir riktigt bra där VNS kanske till och med kan betala pengar tillbaka till kommunerna.

Orsaken till den bättre ekonomin är personaluppsägningar hösten 2013 och höjda avgifter.

Om man jämför bokslutet för år 2013 med budgeten för år 2015 kommer kostnaderna för sjukvården att stiga i Raseborg och Ingå, medan Hangös andel sjunker lite.

Utvecklingsarbete

VNS fortsätter också utveckla sin verksamhet.

Bland annat försöker VNS förkorta vårdtiderna genom att öka satsningen på dagkirurgi och få igång patienterna snabbare.

Målet är också att slå samman Raseborgs jour vid hälsovårdscentralerna med VNS. Hangö och Ingå skulle däremot dagtid ha egen jour.

Inom psykiatrin fortsätter utvecklingen av vården. Ett av målen är att slå samman avdelningen för avvänjningsvård, den så kallade Katkon, som i dag sköts av Raseborgs stad med VNS avdelning för vuxen psykiatri.

Ingången till Raseborgs avvänjningsklinik i Ekenäs.
Missbrukarenheten i Raseborg har använts för lite. En tanke är att slå samman avdelningen med VNS avdelning för vuxenpsykiatri. Ingången till Raseborgs avvänjningsklinik i Ekenäs. Bild: Yle/Malin Valtonen katkon,Raseborg

Tillsammans med Lojo sjukvårdsområde diskuterar VNS möjligheten att samarbeta kring barnläkare eftersom Lojo sjukhus behöver bättre barnläkarjour på grund av förändringar i lagstiftningen kring BB-verksamheten.

De två sjukvårdsområdena diskuterar också möjligheterna till samarbete kring barnneurologi.