Hoppa till huvudinnehåll

Vad kostar arbetslösheten Borgå stad?

Bild: Yle . arbetslös

Borgå stad ska nu två gånger per år följa upp kostnaderna av arbetslöshet. I uppföljningen ingår också bedömning av hur effektiva sysselsättningstjänsterna år.

De arbetslöshetskostnader som beaktas i uppföljningsmodellen är: kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, de av arbetslöshet orsakade kostnaderna för utkomststöd samt sysselsättningstjänsternas verksamhetskostnader

Effekten av sysselsättningstjänster bedöms genom en kalkyl av de inbesparingar i kommunens andel av ar­bets­mark­nadss­tö­det som fås genom aktiveringsåtgärder samt av de lång­sik­ti­ga inbesparingar i arbetsmarknadsstöd och utkomststöd som fås genom att klienter blir sysselsatta, deltar i utbildning eller går i pension. Som nytta i form av arbetsresultat räknas också det ar­be­te som utförs av personer som deltar i rehabiliterande ar­bets­verk­sam­het - arbeten som staden i varje fall ska sköta.