Hoppa till huvudinnehåll

Jäviga ledamöter i Kristinestad

Björnön i Kristinestad.
Arkivbild. Björnön i Kristinestad. Bild: Yle/Roger Källman björnön

Åtta av elva ledamöter i tekniska nämnden hade varit jäviga i ärendet om att avsluta planeringen för några vindkraftsområden i Kristinestad förra veckan. Nämnden beslöt att inte behandla ärendet utan plockade bort det från listan. Men enligt ett rättelseyrkande som lämnats in den här veckan hade de inte fått lyfta bort ärendet från listan av samma orsak: det vill säga att de var jäviga.

- Ett ärende som har plockats bort från föredragningslistan har inte behandlats. Hur skulle du kunna anföra ett rättelseyrkande över ett ärende som inte har behandlats. Rättelseyrkande kan man anföra över beslutet när det är slutligt, säger förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist.

Dan-Anders Sjöqvist
Dan-Anders Sjöqvist. Dan-Anders Sjöqvist Bild: Yle/Sofi Nordmyr sjöqvist

Förvaltningschef Dan-Anders Sjöqvist förklarar att man inte kan anföra ett rättelseyrkande vad gäller bland annat paragrafen "godkännande av föredragningslistan", eller konstaterande om beslutförhet.

- Om ordförande till exempel har konstaterat at ett sammanträde är lagligen sammankallat och beslutfört men det de facto inte har varit det, så inte är det själva punkten som ska vara föremålet för rättelseyrkandet. Det är ärendet och avgörandet i ärendet som ska vara det, säger Sjöqvist.

I det här fallet har ärendet inte avgjorts eftersom det inte behandlades i tekniska nämnden förra veckan.

Tekniska direktören Joakim Ingves skulle själv ha föreslagit att ärendet tas bort om inte nämnden hade hunnit före. Nämnden var inte beslutsför i just den paragrafen. Majoriteten av nämndens ledamöter var jäviga. Personen som anfört rättelseyrkandet är ersättare i tekniska nämnden.

Eftersom så många ledamöter var jäviga och hade egna intressen i vindkraftsområdena blev beslutet att ta bort paragrafen från listan till fördel för dem, menar personen som lämnat in rättelseyrkandet. Därtill hade tekniska direktören själv varit jävig vad gäller ett av områdena, skriver han vidare.

Ärendet kan tas upp på nytt, men då snarast genom att spjälka upp det flera olika ärenden och behandlas områdesvis. Då blir inte lika många ledamöter jäviga samtidigt. När det gäller planeringsärenden som handlar om stora områden kan många vara jäviga, speciellt på små orter.

Rättelseyrkandet kommer att granskas av stadens jurist och tas upp i tekniska nämnden den 11 december.

Läs också