Hoppa till huvudinnehåll

Ojämlika vårdlöner i Raseborg

skylt av Ekenäs hälsovårdscentral
I Raseborg finns skillnades i lönerna inom vårdsektorn. skylt av Ekenäs hälsovårdscentral Bild: Yle/Maria Wasström hälsovårdcentral

Huvudförtroendemännen i staden vänder sig till stadsstyrelsen med ett brev för att få ordning på lönerna bland annat inom vårdsektorn. Trots att två olika kollektivavtal och lönesystem borde ha blivit ett redan i mars i år, finns det fortfarande lönegropar - och lönen kan variera mycket för samma uppgift på samma arbetsplats.

Sedan i våras har diskussioner kring harmonisering av löner förts.

Huvudförtroendemännen anser att den summa på 50 000 euro som finns i årets budget inte räcker till, utan även i budgeten för nästa år borde reserveras en summa på 50 000 euro för att jämna ut lönerna.

Dessutom finns lönegropar kvar alltsedan staden Raseborg bildades, och också det här borde korrigeras, skriver huvudförtroendemännen.

Från mars 2014 har Karis hälsostations och Folkhälsans personal på Mjölbolsta överförts från det privata avtalet SIAFKA (Kollektivavtal för Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening) till AKTA-avtalet (Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal), berättar huvudförtroendemännen i sitt brev.

"Att stadens lönesystem är bra och rättvist borde vara i allas intresse, detta även vid rekrytering av personal", avslutas brevet till stadsstyrelsen.

Läs också