Hoppa till huvudinnehåll

IPCC: Fossila bränslen måste fasas ut senast 2100

FN:s klimatpanel IPCC publicerar i dag en ny rapport om den globala klimatförändringen. Enligt rapporten är växthusgasnivåerna nu högre än någonsin i mänsklighetens historia. Forskarna rekommenderar att världen fasar ut användningen av fossila bränslen inom det här århundradet.

Jeremiah Lengoasa från Världsmeteorologiska organisationen (WMO) talar vid den internationella klimatpanelen i Köpenhamn 2014.
Jeremiah Lengoasa från Världsmeteorologiska organisationen (WMO) talar vid den internationella klimatpanelen i Köpenhamn 2014. Jeremiah Lengoasa från Världsmeteorologiska organisationen (WMO) talar vid den internationella klimatpanelen i Köpenhamn 2014. Bild: EPA/KELD NAVNTOFT intergovernmental panel on climate change
Rapporten beskriver att atmosfären och haven har blivit varmare, polarisarna har krympt och havsvattennivåerna har stigit.

Sedan år 1901 har den globala medelnivån på haven stigit med 19 centimeter.

Rekordsiffror - växthusgasnivåerna högre än någonsin

Den genomsnittliga temperaturen på jorden har stigit med 0,85°C mellan år 1880 och 2012. De risker som följer av klimatförändringen kan ändå begränsas avsevärt om ökningen inte överstiger 2 °C i framtiden.

Koncentrationen av växthusgaser i atomsfären är på rekordhöga nivåer. Så höga har de inte varit på 800 000 år. Halterna av koldioxid, metan, dikväveoxid har sedan år 1750 ökat med 40 procent, 150 procent och 20 procent.

Enligt IPCC är det extremt troligt att de här växthusgaserna står för största delen av den uppvärmning som skett på vår planet sedan mitten av 1900-talet.

Greenpeace: "Kraftigt av IPCC"

Följderna blir enligt klimatpanelen oåterkalleliga om inte utsläppen av växthusgaser minskar.

- IPCC har aldrig tidigare så tydligt sagt att vi har en pågående klimatförändring orsakad av människan. Och aldrig tidigare har de så kraftigt sagt att det är omöjligt att gå tillbaka till det klimat vi hade tidigare om vi inte skrider till åtgärder, kommenterar Kaisa Kosonen, kampanjansvarig på miljöorganisationen Greenpeace.

År 2050 borde det mesta av världens elektricitet produceras av miljövänliga energikällor som inte bygger på kol, rekommenderar IPCC.

Forskarna anser också att fossila bränslen, utan avskiljning och lagring av koldioxid, ska sluta användas nästan helt och hållet senast år 2100. Men helst redan år 2070.

Det blir enligt FN:s klimatpanel billigare att minska på klimatförändringen än att reparera de skador som förändringen för med sig.

- Det är vettigt att försöka minska på utsläppen. Det kommer att bli mycket dyrare om vi inte gör nånting, bekräftar Petteri Taalas, generaldirektör på Meteorologiska institutet, vars medarbetare har bidragit med expertis i samband med skrivandet av rapporten.

IPCC är till 95 procent säkra på att uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet främst har vållats av fossila bränslen och skogsavverkning.

Rapporten, som offentliggjordes i Köpenhamn på söndagen, är skriven av cirka 3 000 klimatforskare och bygger delvis på tre tidigare IPCC-studier av jordens klimat. Informationen ska utgöra underlag för klimatkonferensen i Paris nästa år.

Läs också