Hoppa till huvudinnehåll

Novago har problem med pengarna

Sedlar
Sedlar Bild: Lehtikuva sedlar

Företagsutvecklaren Novago har problem med pengarna.

Novago säger att man inte kan budgetera för nästa år då det är oklart om de får projektpengar de ansökt om.

Företagsutvecklaren vädjar därför till sina västnyländska ägarkommuner för garantifinansiering ifall projektpengarna inte beviljas. Bolaget vill att kommunerna reserverar upp till tre euro per invånare för att garantera Novagos verksamhet nästa år. Novago skulle använda pengarna endast om den ansökta projektfinansieringen uteblir.

Bild: YLE / Robin Lindberg novago företagsutveckling

Novago har sedan 2011 finansierat sin verksamhet med hjälp av kommun- och projektpengar. Novago har fått nio euro per invånare från kommunerna och dessutom skaffat projektfinansiering på drygt 10 euro per invånare.

De nya projektpengarna klarnar under våren.

Oeniga kommuner

Sjundeå kommunstyrelse har beslutat att säga ja till Novago med villkoret så vitt de övriga ägarkommunerna också gör det. Hangö stadsstyrelse föreslås på måndag (3.11) besluta på samma sätt.

Styrelserna i Lojo och Ingå tar också ställning till vädjan på måndag (3.11) . Men där föreslås att situationen inte kräver åtgärder i det här skedet. Motiveringen är att Novagos verksamhet inte är i farozonen och att det därför inte behövs tilläggsfinansiering i det här skedet. Om situationen förändras tycker Lojo och Ingå att de snabbt kan ta ställning till behovet av tilläggsfinansiering.

Novago jobbar med företag och företagsutveckling i Västnyland. Målet är att skapa nya jobb och gynna företagens utvecklingsmöjligheter.