Hoppa till huvudinnehåll

Bättre villkor för utländska bärplockare

bärplockare i finlänsk skog
bärplockare i finlänsk skog Bild: Yle bärplockare

Myndigheterna och företagen inom bärbranschen har kommit överens om nya spelregler för anlitandet av utländska bärplockare. Det är fråga om tusentals personer varje år.

Avtalet som ska träda i kraft före nästa bärsäsong förbättrar bärplockarnas rättsskydd, säger regeringsrådet Olli Sorainen från Näringsministeriet.

Det dagliga livet för bärplockarna ska också underlättas med hjälp av fastslagna regler för bland annat boende och måltider. Bärplockare har ofta inkvarterats i undermåliga byggnader.

Avtalet ska också ge företagarna jämbördiga konkurrensförutsättningar i och med att alla företag får samma skyldighet att ta hand om de bärplockare de anlitar.

Bärplockarna kommer inte heller i fortsättningen att vara anställda av bärföretagen, och är därmed varken företagare eller arbetstagare. Vid Arbets- och Näringsministeriet anser man att utländska bärplockare borde behandlas som vanliga arbetstagare i finland.

Det har flera gånger uppstått konflikter kring bärplockandet. Plockarna, särskilt personer från Thailand, har ansett att de blivit utnyttjade och själva fått bära alla risker i verksamheten.

Lokala invånare har i sin tur ilsknat till för att bärplockarna rört sig för nära gårdar och tömt människors favoritskogar på bär.

Läs också:
"Bärplockare borde anställas"
Utredning: Bärplockare borde få arbetsavtal

Läs också