Hoppa till huvudinnehåll

Det händer inom danskonsten

Danskonsten är på frammarsch i Finland. Färska exempel på det är Carl Knifs koreografi RED, som har valts till ett av årets internationellt sett mest intressanta dansverk och att projektet Dansens hus har fått en stordonation.

Båda nyheterna kan leda till internationella gästspel. Får vi ett Dansens hus i Helsingfors kan vi i Finland i likhet med motsvarande hus i exempelvis Stockholm, Köpenhamn och Oslo, ta emot gästspel på ett helt annat sätt.

Carl Knif Company får i sin tur möjlighet att göra internationella gästspel för att det internationella dansnätverket Aerowaves-Dance Across Europe har tagit med hans verk RED på sin årliga rekommendationslista med de tjugo mest intressanta dansverken. Aerowaves-Dance Across Europe leds av John Ashford, före detta chef vid dansteatern The Place i London. Ungefär trettio europeiska dansexperter sammanställer rekommendationslistan på basen av en årlig ansökning. Har man fått sitt verk rekommenderat möjliggör det alltså gästspel.

RED är ett soloverk i vilket Knif har kombinerar sitt helt egna rörelsespråk med dikter som han har skrivit själv. Det är alltså ett mycket personligt verk. Han uruppförde det i april i samarbete med Zodiak-Centret för ny dans i Helsingfors. RED kommer att visas i huvudstaden i december på Mediecentret LUME.

Dansares arbetsutrymmen ligger efter andra konstnärers

Ett stort kliv närmare förverkligandet av ett Dansens hus har tagits i och med att Jane och Aatos Erkkos fond donerar femton miljoner euro för bygget i anslutning till Kabelfabriken i Helsingfors. Donationen är imponerande. Suomen kulttuurirahastos hela årsbudget för kulturen i fjol var fjorton miljoner euro.
Donatorerna ställer dock ett villkor: donationen ges endast ifall att Finska staten och Helsingfors stad också i fortsättningen tar del i projektet på ett betydande sätt. Parterna bör nu komma överens om en gemensam utvecklingsplan med beslut som är klara senast i slutet av 2015.

Riitta Kaivosoja, överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet, säger att ingen färdig budget ännu finns och att man måste beakta det faktum att vi får en ny regering i vår. Men också hon är enligt Helsingin Sanomat mycket nöjd över nyheten om donationen på femton miljoner.

Koreografen och konstnärsakademikern Marjo Kuusela, som var en av grundarna av föreningen Dansens hus 2010, tycker att utrymmen i samband med Kabelfabriken skulle vara helt i samklang med tidens ekologiska situation och att det skulle vara rätt lösning också i tider av skrytarkitektur. Adekvata träningsutrymmen kunde nämligen göras av redan befintliga utrymmen i Kabelfabriken, medan den stora, nya scenen skulle komma i ett separat nybygge intill.

Dans börjar ses som en jämbördig konstform

Till exempel en institution som Stockholms stadsteater har nu låtit den finländska koreografen Kenneth Kvarnström grunda en helt egen dansgrupp. Man satsar där på att lyfta fram dansen som en jämbördig konstform med teatern.

Tuukka Piitulainen medverkar i baletten Kullervo
Tuukka Piitulainen är med i Kullervo på Nationaloperan foto: Perttu Saksa Tuukka Piitulainen medverkar i baletten Kullervo Bild: 2014 Perttu Saksa tuukka piitulainen

Intressanta är samtidigt de ökande cross over tendenserna med musiker med på scen i dansproduktioner. Detta koncept hade också Tero Saarinens dansgrupp då den senaste vecka gav föreställningar på gamla Nationaloperan tillsammans med kammarorkestern Avantis musiker på scen.
I Tero Saarinens Kullervo, som har premiär på Nationaloperan i februari, kommer en stor mängd manskorister att medverka på scen.

Läs också