Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukarvården blir samarbete mellan VNS och Raseborg

Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.
Grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen säger att raseborgarna ska få god missbrukarvård. Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen. Bild: Yle/Petra Thilman raseborgs grundtrygghetsdirektör

Avvänjningsenheten för missbrukare som finns i Ekenäs, den så kallade Katkon, ska i framtiden inte längre bjuda vård dygnet runt utan satsa på öppenvård. Istället planerar staden och Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) att avgiftningsvården på några dygn sköts på Ekåsens psykiatriska sjukhus.

Det var för några år sedan Raseborgs stad grundade en egen avvänjningsenhet för missbrukare.

Orsaken till att avdelningen grundades var att hälsocentralernas vårdavdelningar inte klarade av att sköta avvänjningsvården av missbrukare. Istället skickades klienterna till Ekåsens psykiatriska sjukhus där vården blev dyr och det saknades specialkunskap.

Tanken var att Raseborg och närliggande kommuner skulle använda den nya avdelningen med 16 platser. I praktiken är det ändå nästan bara Hangö och Raseborg som har använt den nya avdelningen som från och med i höst har krympt till bara 8 platser.

Att staden igen vill börja samarbeta med den specialiserade sjukvården är ändå inte ett steg tillbaka till det gamla försäkrar Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.

- Vi vill vara moderna och se framåt. Det moderna är att satsa på öppenvård och inte ha vård dygnet runt.

avvärjningsenhet för missbrukare, Raseborg
Katkon har inte använts så flitigt som man först hade hoppats. avvärjningsenhet för missbrukare, Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström avvärjningsenhet

Kort avvänjning

Vården av missbrukare består egentligen av två faser. Först måste man få missbrukare att nyktra till. Den vården tar några dygn; ibland upp till en vecka.

Den här tillnyktringsvården kräver vårdpersonal dygnet runt och det är den som enligt planerna nu skulle finnas på Ekåsens vuxenpsykiatriska avdelning.

Efter att missbrukaren har tillnyktrat skulle han eller hon vårdas inom öppenvården vid Katkon. I de flesta fall skulle det betyda vård hemma, men i en del fall också besök på en dagavdelning.

Jeanette Pajunen understryker att det är vården efter avgiftningen som är den viktiga. Det är där man ska hjälpa klienten att kunna leva med sitt missbruk.

Inte i första hand pengar

Det handlar inte om pengar, säger Jeanette Pajunen. Inga pengar till missbrukarvården dras in på grund av samarbetet. Budgeten på 450 000 euro per år beräknas bestå.

Däremot är det nog kostnadseffektivt att inte ha dygnetruntvård på två olika platser i staden.

Men vården ska skötas väl.

- Det måste vara en ordentlig satsning för annars lämnar vi våra missbrukare vind för våg och konstaterar att vi inte ger någon vård mera. Det vill vi inte.

Pajunen säger att man genom satsningen på öppenvård kan nå de klienter som inte vill söka sig till vård på anstalt.

Goda erfarenheter av öppenvård på Ekåsen

Den enda farhågan som Jeanette Pajunen lyfter fram är att klienter efter avgiftningen på Ekåsen väljer bort öppenvården och istället tror att man klarar sig ensam.

Johanna Onnismaa som är avdelningsgruppchef för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) psykiatriska vård i Västnyland säger för sin del att man också inom psykiatrin hade farhågor kring öppenvården och avsaknaden av anstaltvård.

Men med facit på hand är man mycket nöjd med nya vårdformer så som så kallade mobila team som besöker klienterna i sina hem.

Johanna Onnismaa avdelningsgruppchef vid HNS psykiatri i Västnyland. Det innebär både avdelnings- och öppenvården.
Johanna Onnismaa hoppas framförallt att den psykiatriska vården i Västnyland ska få en chans att finnas kvar genom samarbetet. Johanna Onnismaa avdelningsgruppchef vid HNS psykiatri i Västnyland. Det innebär både avdelnings- och öppenvården. Bild: yle/Petra Thilman johanna onnismaa avdelningsgruppchef vid hns psykiatri i västnyland innebär både avdelnings- och öppenvården.

Kan rädda psykiatrin i Västnyland?

I nuläget har vuxenpsykiatrin 14 sjukhusplatser vid Ekåsen. Därtill kommer öppenvården och de så kallade mobila teamen som besöker klienterna i sina hem.

Som bäst ritas framtidskartan upp för Västra Nylands sjukvårdsområde.

Johanna Onnismaa säger att det har talats om mellan 8 och 10 platser för vård dygnet runt inom vuxenpsykiatrin vid VNS i framtiden. Med avvänjningsvården kunde platserna vara totalt 16 vid Ekåsen.

Dessutom är de anställda inom psykiatrin beredda på att flexa.

- Akutpsykiatrin är nog beredd på att det ibland är 6 klienter på 14 platser och en annan gång 20 patienter på 14 platser.

Johanna Onnismaa hoppas att den stora behållningen av vårdsamarbetet blir att avdelningen för vuxenpsykiatri får stanna kvar och att psykiatrivården på så sätt räddas i hela regionen.

Utmaning

Överlag vill Johanna Onnismaa främst se möjligheter med samarbetet.

Bland annat blir det konkret sätt att tillämpa den nya lagen om social- och hälsovården där kommunen och den specialiserade sjukvården ska samarbeta mera.

En utmaning blir att det är en brokig skara patienter på en och samma avdelning, men också det löser man nog.

- Vi vårdar alla patienter på samma avdelning från 18 år till 150. Men vi måste bara planera så att vi får det att fungera. Det har vi ju gjort tidigare också.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland