Hoppa till huvudinnehåll

Närpes utvecklar äldreomsorgen

Äldrevård.
Arkivbild. Äldrevård. Bild: Marko Väänänen ålderdomshem

I Närpes vill man utveckla äldreomsorgen. Man satsar på rehabilitering och har en utvecklande syn på vardagen. Och trots att man egentligen inte har för lite personal, blir dimensioneringen snedvriden eftersom man har blandat klientel.

Regionförvaltningsverket har granskat äldreomsorgen i Närpes.

- Överlag är det bra ställt inom äldreomsorgen i Närpes. Det finns förstås några brister, men kommunens inställning är mycket positiv och man har under inspektionens gång redan rättat till vissa saker. Det finns en del personalbrister som regionförvaltningsverket ber om utredning för, säger överinspektör Aija Ström.

Aija Ström, Pirjo Wadén, Tony Pellfolk
Aija Ström, Pirjo Wadén och Tony Pellfolk Aija Ström, Pirjo Wadén, Tony Pellfolk Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik tony pellfolk

Utredningen ska vara hos regionförvaltningsverket den 5 december. Bristerna gäller främst personaldimensioneringen och profileringen.

Likadana behov på samma enhet

Aija Ström påpekar att det alltid är bäst att ha klienter med liknande behov på en och samma enhet. I Närpes finns i dag två enheter där klienterna är väldigt blandade: en del behöver vård dygnet runt, medan andra kan sköta sig själva rätt långt. Det här ska man nu rätta till.

- Det är enheter som har varit utan nattservice. En del klarar sig utan och då får vi fundera vilken av flyglarna som blir vanligt seniorboende och den övriga enligt klienternas servicebehov. Det mest utmanande är att man kanske blir tvungen att flytta som äldre. Där ska vi bli bättre redan från början med informationen också, säger äldreomsorgschef Pirjo Wadén.

I Närpes håller man som bäst på att utveckla Närpes servicecenter, där man uppgraderar boendeenheterna till intensifierade serviceboenden. Det betyder att man på sikt ska avsluta boende på åldringshem och i stället övergå till att satsa på hemvården.

De som klarar sig bor hemma, de som inte klarar sig får anstaltsvård, men man ska i framtiden inte bo på en anstalt, förklarar Aija Ström. Det är i linje med social och hälsovårdslagens rekommendationer.

Det är ett långsiktigt arbete. Planen sträcker sig till 2025.

- Totalt minskar platserna från dagens 240 platser till 238 platser inom äldreomsorgen, säger Tony Pellfolk.

Läs också