Hoppa till huvudinnehåll

Ny bolagiseringsplan: Avfallsavgifter kan stiga om inget görs

Vd Raimo Inkinen
Raimo Inkinen anser att HRM inte kan fortsätta som förr och att samkommunen ska tävla på den fria marknaden. Vd Raimo Inkinen Bild: YLE/ Christoffer Gröhn raimo inkinen

Avfallsavgifterna i huvudstadsregionen kan komma att stiga om inte Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) kan tävla på den fria marknaden. HRM vill grunda ett bolag som behandlar förorenad jord i Käringmossen och enligt lagen borde bolaget grundas inom det här året. Städerna som är medlemmar i HRM har ändå motsatt sig det här.

- Bolagisering av vissa tjänster skulle enligt vår syn på saken vara lönsam, men om det inte görs uppstår ett tryck på att höja avfallsavgifterna, säger HRM:s vd Raimo Inkinen.

Avfallsavgifterna består av avgifter för tömning av avfall och hyra för kärl.

Bolagisering av olika kommunala bolag har varit en återkommande fråga i Helsingfors under det här året. Mest uppmärksamhet väckte beslutet om att delar av Helsingfors stads affärsverk Palmia görs om till ett aktiebolag. Också Helsingfors Energi och Helsingfors Hamn har blivit aktiebolag under det här året.

Orsaken är en ändring i kommunallagen som trädde i kraft den 1 september i fjol och som tvingar kommuner att under 2014 överföra skötseln för sådana uppgifter som konkurrerar på den fria marknaden till ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse.

I somras uppmanade därför styrelsen för HRM att vd Raimo Inkinen ska utreda grundandet av ett bolag som har hand om förorenad jord och som tar emot byggavfall. Den här verksamheten sker nu vid Käringmossens avfallshanteringscentral. Ingen av de fyra medlemsstäderna, Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda, stöder ändå förslaget.

HRM tvingas till time-out

Städerna skriver i sina utlåtanden att det inte är motiverat att grunda ett dotterbolag som har hand om avfallshanteringen vid HRM. Helsingfors anser till exempel att "det inte finns orsak för HRM att tävla med företag på en marknad där det redan finns tillräckligt med liknande företag".

HRT och HRM:s kontor ligger i Böle.
HRM:s huvudkontor finns i Böle i Helsingfors. HRT och HRM:s kontor ligger i Böle. Bild: YLE/ Christoffer Gröhn helsingforsregionens trafik

Raimo Inkinen anser ändå att HRM måste agera.

- Det är sant att det redan finns flera aktörer på marknaden. Vi får ändå ta emot sådana mängder avfall att det också är till invånarnas fördel om vi kan behandla det och få någon nytta av det. Jag tror också att medlemsstäderna är av annan åsikt om olika alternativ först utreds, säger Inkinen.

Det som nu händer är att Inkinen har tid på sig till och med slutet av augusti 2015 att utreda hur HRM kan leva upp till lagen om att bolagisera vissa tjänster. Bolagiseringen borde alltså ha ägt rum inom det här året och därmed kommer vissa delar av HRM:s verksamhet att läggas på is efter årsskiftet tills man hittat en lösning.

- Vi kan efter årsskiftet inte behandla byggavfall i så stor utsträckning som vi trodde. Därmed kan man tala om en time-out och näringslivets byggavfall kommer inte att behandlas i Käringmossen, säger Inkinen.

"Palmiadebatten gjorde städerna försiktiga"

Inkinen säger att det nu finns några alternativ för fortsättningen.

Det märktes att städerna var försiktiga då frågan om att bolagisera delar av Palmia var aktuell när utlåtandena gjordes. Det har säkert lett till en atmosfär där man inte vill behandla en bolagisering.

- Våra alternativ går nu ut på att hyra ut områden till en privat aktör eller att grunda ett gemensamt företag med andra aktörer. Styrelsen för HRM har inte uteslutit några alternativ och frågan ska därför utredas.

Inkinen säger att Palmiadebatten har speglat av sig på städernas utlåtanden.

- Det märktes att städerna var försiktiga då frågan om att bolagisera delar av Palmia var aktuell när utlåtandena gjordes. Det har säkert lett till en atmosfär där man inte i det här skedet vill behandla en bolagisering.

Men är det då bättre att behandla ärendet nästa år?

- Jo, jag tror att det är lugnare då och vi kan fundera på vilken lösning som är vettig.

HRM är en samkommun som bland annat producerar tjänster inom vattenförsörjning och avfallshantering samt region- och miljöinformation. Samkommunen har omkring 750 anställda och är enligt sin webbplats den starkaste aktören i miljöbranschen i Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen