Hoppa till huvudinnehåll

Rektorn: få pedagogiska fördelar med skolflytt

Skärgårdshavets skola i Korpo
Skulle en flytt av Nagueleverna till Skärgårdshavets skola i Korpo på sikt trygga en stark enhetsskola i skärgården? Skärgårdshavets skola i Korpo Bild: Yle/Johanna Ventus skärgårdshavets skola i korpo

Snart avgörs om högstadieeleverna i Nagu ska flytta till Korpo eller inte. Pargas stad hoppas att undervisningen ska gynnas av en flytt. Enligt rektor Martin Hartman är risken stor att det går precis tvärtom.

Martin Hartman, rektor vid skärgårdshavets skola i Korpo
Martin Hartman, rektor vid Skärgårdshavets skola i Korpo och Kyrkbackens skola i Nagu. Martin Hartman, rektor vid skärgårdshavets skola i Korpo Bild: Yle/Johanna Ventus rektor martin hartman
På tisdag den 11 november ska fullmäktige i Pargas fatta beslut om var eleverna i klass 7-9 i Kyrkbackens skola ska gå i skola i framtiden. Enligt förslaget ska Nagueleverna flytta till Skärgårdshavets skola i Korpo.

Ett av de största argumenten för en sammanslagning är att staden måste spara pengar. En flytt av högstadiet i Nagu skulle uppskattningsvis ge staden en inbesparing på över 100 000 euro.

Mer resurser för undervisning?

Utredningen som ligger till grund för förslaget lyfter också fram att det finns pedagogiska fördelar med att slå ihop skolorna. En koncentration i form av lärarresurser och kunnande samt material och annan utrustning skulle i praktiken betyda att mer resurser kan satsas på själva undervisningen.

Men enligt Martin Hartman, som sedan april 2014 fungerat som rektor i både Nagu och Korpo, finns det också pedagogiska utmaningar med en sammanslagning.

- Det skulle bli väldigt trångt och vi skulle bli tvungna att strukturera om hela skolmiljön. Till exempel skulle ämnesrum försvinna för att högstadieeleverna ska rymmas in. Ser man till utrymmena finns det inga pedagogiska fördelar.

Vet vad vi har - inte vad vi får

Enligt Hartman är det svårt att i nuläget säga vilka konsekvenser en sammanslagning skulle ha för undervisningen. Däremot vet man vad man har och vad man riskerar att gå miste om.

- Vi har i dag två jättebra enhetsskolor i skärgården som är modellexempel för hur enhetsskolor ska fungera. Vi har en bra balans av lågstadie- och högstadieelever och lärare som jobbar över stadiegränserna.

- Den struktur vi har i dag är på inget sätt dålig. Tvärtom har vi två högkvalitativa skolor. Därför känns det inte meningsfullt att i pedagogiska termer diskutera en sammanslagning, säger Hartman.

Målet en stark enhetsskola i skärgården

Ett annat argument för en sammanslagning är att elevantalet i skärgården har minskat. Sedan högstadieskolorna i Korpo och Nagu startade på 80-talet har det sammanlagda elevantalet stort sett halverats. En koncentration av eleverna i klasserna 7-9 i Nagu till Korpo kunde vara ett sätt att på sikt trygga en stark enhetsskola i skärgården.

Rektor Martin Hartman håller med om att det är viktigt att trygga en stark enhetsskola och i förlängning en levande skärgård, men han är tveksam till att en flytt av Naguhögstadiet är rätt väg att gå.

- Det beror på vart eleverna väljer att åka. Stänger man högstadiet i Nagu kommer säkert en hel del elever att åka till Pargas och vi vet inte hur många som kommer till Korpo. Därför är det svårt att säga om en sammanslagning verkligen är ett sätt att trygga en stark enhetsskola här i Korpo, säger Hartman.

Diskussion om sammanslagningen av periferiskolorna

Flytten av högstadiet i Nagu är inte den enda aktuella skolfrågan i Pargas just nu. På tapeten är också en sammanslagning av skolorna i Sunnanberg och Våno till Skräbböle i Pargas kommundel.

Planerna har fått hård kritik både från föräldrar och lärare, och på onsdag ordnas en diskussionskväll om skolutredningen.

Mötet ordnas av Sunnanberg Hem och Skola i Dalaskog klockan 18 på onsdag. På plats är bland annat utbildningschef Ulrika Lundberg, stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg och SFP:s gruppordförande Christer Friis. Stadens fullmäktigeledamöter är också inbjudna till mötet.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland