Hoppa till huvudinnehåll

Konkurrensutsatta sopor blir billigare?

Sophanteringen vid Ekorosk i Jakobstad
Sophanteringen vid Ekorosk i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman ekorosk

Konkurrensutsättning av sophämtningen från fastigheter kan eventuellt konkurrensutsättas av Österbottens avfallsnämnd i framtiden. För två år sedan gick nämnden ändå enhälligt in för att fastighetsägarna sluter avtal direkt med den soptransportör man själv önskar.

Det eniga beslutet i Österbottens avfallsnämnd fattades i december 2012. Beredningens förslag var att Österbottens avfallsnämnd skulle gå in för en kommunal konkurrensutsättning av sophämtningen inom Ekorosk området istället . Då sträckte sig området från Oravais i söder till Lochteå i norr. Oravais har därefter sökt samarbete med Stormossen Ab.

Avfallsdirektör Johan Hassel vid Österbottens avfallsnämnd
John Hassel Avfallsdirektör Johan Hassel vid Österbottens avfallsnämnd Bild: Yle/Kjell Vikman österbottens avfallsnämnd

Avfallsdirektör Johan Hassel vid Österbottens avfallsnämnd tror att frågan kanske blir aktuell på nytt och snabbare än vad nämnden har räknat med. En anledning är att liknande tvister har förts till förvaltningsdomstol på annat håll i landet.

Ett aktuellt fall gäller Forssa området där Tavastehus förvaltningsdomstol godkände ett besvär från en medlem i den regionala avfallsnämnden, Eino Järvinen. Han ansåg att nämnden hade gått emot invånarnas intressen när en kommunal konkurrensutsättning av soptransporterna inte hade skett.

- Beslutprocessen har varit felaktig i Österbottens avfallsnämnd, säger Johan Hassel om beslutet i december 2012. Normalt förvaltningsförfarande är att nämnden motiverar sitt beslut ifall den är av annan åsikt än beredaren men det gjorde den inte. Ett annat alternativ är bordläggning för ytterligare beredning men så blev det inte , tillägger Johan Hassel.

Soptransportörerna vill inte ha kommunal konkurrensutsättning

Beredningen till Österbottens avfallsnämnd 2012 visade att antalet körkilometer i till exempel Karleby och Jakobstad skulle minska med 60-70 procent ifall man med en vettig logistik undviker att olika företags sopbilar åker och kors i kvarteren och hämtar sopor.

Avfallsdirektör Johan Hassel säger att bland annat Kommunförbundets utredningar visar att kostnaderna för sophanteringen kunde minska med 10- 40 procent om man går in för ett kommunalt upphandlingssystem.

- Lågt räknat betyder att minst 15 euro per hushåll kunde sparas in varje år, säger Johan Hassel.

Soptransportörerna är inte lika glada över tanken på en kommunal upphandling där Ekorosk området är indelat i 15 delområden. Robert Finell är vd för Finells Tranport i Esse. Han vill inte förekomma på band med en kommentar.

- Vi har marknadsekonomi i Finland, konsumenterna har fria valmöjligheter att välja vem man vill, de får bästa service till rätt pris, säger Robert Finell.

Blir det då sämre service till ett högre pris med kommunal upphandling?

-Du har inga valmöjligheter om du är missnöjd med någonting, hur skall du göra din röst hörd, kontrar Robert Finell. Du blir påtvingad, det är samma sak som om de skulle slå igen alla butiker i en stad, ni får bara köpa mjölk och matvaror från ett ställe.

Robert Finell anser att man borde titta på behandlingsavgiften av soporna istället för att titta på hans och de andra soptransportörernas avgifter för transporterna.

Michael Östman (SFP) är ordförande för Österbottens avfallsnämnd men han vill inte kommentera frågan om Ekorosk området borde eller inte borde delas in i delområden som sedan konkurrensutsätts mellan sophämtarföretagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten