Hoppa till huvudinnehåll

”De säger att det är omöjligt att få jobb på svenska”

Alexandr i soffan.
Alexandr fortsätter att kämpa för att få lära sig svenska. Alexandr i soffan. Bild: Yle / Carina Bruun alexandr

Efter att ha väntat i två månader på svar från Esbo arbets- och näringsbyrå fick Alexandr åter ett nej - han får inte stöd för att integreras på svenska.

När Alexandr, politisk flykting i Finland, bestämde sig för att hellre integreras på svenska blev det snabbt stopp. Esbo arbets- och näringsbyrå betalar inget stöd för svenskakurser och ser alltså inte svenskan som en del av hans integrationsprogram.

- Det här är jättetråkigt för mig. Jag har väntat i två månader på att få rätten att studera svenska och få integrationsstöd till det. Jag är nog lite överraskad, jag tänkte att jag skulle kunna fixa problemet. Men det är fortfarande ofixat, vilket är lite deprimerande, säger Alexandr.

Efter ett skriftligt spörsmål av riksdagsledamot Christina Gestrin (SFP) har arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) svarat att invandrare ska få bättre möjligheter att integreras på svenska. Det här ser man gärna på arbets- och näringsbyrå i Esbo.

- En förbättring i instruktionerna välkomnas självklart, säger servicechef Sirpa Jylkkä på arbets- och näringsbyrån i Esbo. Besluten baseras alltid på en bedömning av en expert på arbets- och näringsbyrån, och den speglar arbetsmarknaden – när är det ändamålsenligt att få undervisning i svenska. Det beror på kundens planer, till exempel inom vilken bransch hen tänker utbilda sig, fortsätter hon.

Förbjuder inget – men kan välja att inte stöda

Alexandrs svenskakurs blev inte godkänd som en del av integrationsprogrammet. Det betyder att han inte får ekonomiskt stöd av byrån för att betala för kursen – något han skulle få i fall han valde en finskakurs.

- Om jag ska prata bara svenska och engelska är det enligt beslutet omöjligt för mig att få jobb i huvudstadsregionen.

Jylkkä betonar att man aldrig hindrar en kund från att studera svenska.

- Det handlar om huruvida vi väljer att stöda svenskastudierna som en tjänst som främjar sysselsättning. Det är inte en subjektiv rätt att få studera svenska, och det bestäms från fall till fall.

Enligt Jylkkä har man i Esbo också fattat beslut där kunden fått studera svenska som en del av integreringsplanen.

- Men vi har inte kunnat tolka lagen så att den integrerade själv skulle få välja på vilket språk integreringen sker. Vi får vänta på arbetsministerns instruktioner.

Alexandr siktar på svenskspråkig marknad

Alexandr vill satsa på det svenska språket, eftersom han siktar mot en högre utbildning på just svenska. Detta har han också meddelat arbets- och näringsbyrån.

- Jag tänker ju söka jobb i hela Finland och kan till och med flytta till Österbotten, men nu vill jag fortsätta min svenskakurs här. Jag hoppas också kunna studera på Arcada, så svenskan är viktig för mig föra att kunna fortsätta till en högre utbildning.

Alexandr tycker också att man klarar sig bra på svenska och engelska i Finland. Han kan tänka sig att ta finskakurser via högskolan när han studerar, men känner ändå att det är svenskan som ligger närmare till hands just nu.

- Det var en man som hade samma problem som jag och han bytte från Esbos byrå till Helsingfors, och där godkändes integrationsplanen på svenska.

Alexandrs plan är just nu att också utreda möjligheterna att gå över till Helsingfors arbets- och näringsbyrå. På Arbis i Helsingfors har man en skild läroplan för integrationsutbildning.

Sirpa Jylkkä har inte möjlighet att kommentera enskilda fall, men påpekar att varje fall utreds individuellt. Hon välkomnar ändå arbetsministerns initiativ om att förbättra tillämpningsinstruktionerna och är också öppen till samarbete inom Nyland.

- Man kan alltid ge oss ett förslag om samarbete. Det är bra om det kommer specifikationer från arbets- och näringsministeriet, ifall vi tolkat något fel. Vi tar emot specificeringar med glädje.

Läs också:
Alexsandr får inte lära sig svenska
Möjligheterna att integreras på svenska ska bli bättre