Hoppa till huvudinnehåll

Kranvatten innehåller giftiga kemikalier

Ett collage med ett vattenglas och skum från  barndsläckning
Användningen av brandskum har lett till att perfluorerade kemikalier kommit in i svenska dricksvatten. Ett collage med ett vattenglas och skum från barndsläckning Bild: Yle släckningskum

Över tre miljoner svenskar dricker vatten som innehåller perfluorerade kemikalier. Det beskrivs som en av de allvarligaste kemikalieskandalerna på lång tid. I Finland är det ingen som vet om vårt dricksvatten innehåller perfluorerade kemikalier. Och ingen verkar ha speciellt bråttom att utreda frågan.

Det finns ungefär 800 perfluorerade och polyfluorerade ämnen. De har använts sedan 1950-talet, bland annat inom metallindustrin, i olika textilier och i brandsläckningsskum. Och det är brandskummet som ligger bakom den svenska kemikalieskandalen. På brandövningsområden har man länge använt brandskum som har innehållit perfluorerade kemikalier. De högsta halterna i Sverige upptäcktes vid en militärflygplats som lades ner för över 26 år sedan. Det visar hur långlivade de här kemikalierna är.

Kunskap i Finland saknas

I Finland har samma brandsläckningsmedel också använts, men kunskapen om och var de kan ha runnit ut i vår miljö vet vi inte.
I en rapport som Finlands miljöcentral gav ut i våras konstateras att det är sannolikt att perfluorerade kemikalier har kommit ut i naturen. I somras följde de upp rapporten med en liten serie provtagningar.

–Vi upptäckte perfluorerade kemikalier på alla mätningsställen. I vissa prover var halterna väldigt höga, medan de i andra var knappt skönjbara, säger Jussi Reinikainen specialforskare vid Finlands miljöcentral.

Över gränsvärden i naturen

När det gäller perfluorerade kemikalier finns det väldigt få gränsvärden. Men naturvårdsverket i Sverige föreslår att gränsvärdet bör ligga mellan 300 och 1 000 nanogram per liter. Flera av proverna som Finlands miljöcentral tog i somras översteg de svenska gränsvärdena. Men om de här perfluorerade kemikalierna har kommit in i vattenverken vet ingen.

– Den frågan har inte utretts i Finland, men det vore säkert bra att kolla läget, konstaterar Jussi Reinikainen.

Men frågan om dricksvattnets kvalitet är inte miljömyndigheternas ansvar. Istället är det social- och hälsovårdsmyndigheterna som ansvarar för dem. Men social- och hälsovårdsministeriet anser inte att det är nödvändigt att komma med några nya direktiv efter den svenska upptäckten. Inte heller vattenverken verkar ta tag i frågan.

Vattenverken i Finland ser ingen risk

Perfluorerade kemikalier hör inte till de ämnen som vattenverken mäter regelbundet.
När Svenska Yle ringer runt till olika vattenverk, så visar det sig att de väntar på direktiv från myndighetshåll. Förekomsten av perfluorerade kemikalier förblir alltså outredd i Finland.

– Det handlar om riskbedömning och hittills har vi inte sett det som nödvändigt att mäta halter av perfluorerade kemikalier. Högsta halterna i Sverige kom från ett ställe, medan de övriga halterna var låga, säger Irina Nordman direktör på Åbo vattenaffärsverk

Kemikaliecocktailen växer

Perfluorerade kemikalier är väldigt långlivade. Det betyder att när de kommer ut i miljön så försvinner de inte.

– Perfluorerade kemikalier är otroligt svårnedbrytbara kemikalier och därför är de besvärliga. De vandrar omkring i naturen och de påträffas i isbjörnar på Arktis, konstaterar Leif Kronberg professor i organisk kemi vid Åbo Akademi.

Djurförsök ger oroväckande resultat

De här kemikalierna har tagits i bruk utan någon riskbedömning. Det handlar om närmare 800 kemikalier vars hälsoeffekt och miljökonsekvens inte har utretts. Men misstankar finns det gott om. Till exempel PFOA (perfluoroktansyra) är reproduktionsstörande och misstänks vara carcinogent. Andra perfluorerade kemikalier tros påverka immun- och hormonsystemet.

– Vi vet att de finns i blodet och modersmjölken hos människor, men det vi inte vet är vad de ställer till med, säger Leif Kronberg professor i organisk kemi vid Åbo Akademi.

Goda nyheter om den största olyckan

Som alltid med kemikalier handlar det om hur höga halterna är och hur länge exponeringen pågår.
Enligt svenska Livsmedelsverket är halterna perfuorerade kemikalier låga i dricksvattnet och medför därför ingen hälsorisk.
Men enligt professor Åke Bergman vid Stockholms universitet visar händelsen på ”allvarliga brister i miljökonsekvens och riskanalys”. Han har uppmanat regeringen att grunda en haverikommission för att utreda frågan.

– Människors försörjning av rent dricksvatten kan hanteras genom snabba tekniska lösningar. Problemet med perfluorerade kemikalier i mark och grundvatten kommer däremot att kvarstå under en mycket lång tid, skriver Åke Bergman.

Det lönar sig att reda ut

Perfluorerade kemikalier är ännu en ingrediens i den kemikaliecocktail som har blivit en del av vår vardag. Kemikalier undersöks ofta en och en, medan människan utsätts för flera olika kemikalier hela tiden. Finland ligger långt efter när det handlar om att identifiera och undersöka miljökemikalier.
– Nog borde vi också ta reda på om dricksvattnet innehåller perfluorerade kemikalier. Vi ligger långt efter när det handlar om att ta reda på vilka kemikalier som finns i vår miljö. Det är som om vi vill tro att allt är rent och orört här, men samma kemikalier använder vi här som på andra håll i världen, avslutar Leif Kronberg, professor i organisk kemi vid Åbo akademi.

Läs mera:

Svenskar-oroliga-igen-varfor-nu-da
Brandman-byter-klader-halsans-skull

Läs också