Hoppa till huvudinnehåll

Skolgångsbiträden behövs men sparas bort

Då kommunen skall spara är det skolgångsbiträdena som offras. Varför sparar kommunen in just där?


Bildningen är under stor press. Den är en stor utgiftspost eftersom den har många anställda, säger bildningsdirektör Hilding Mattson.

Borgå hör till de kommuner som ska spara och det är bildningen som drabbas hårdast. Förutom i Borgå ska skolgångsbiträden dras in också i Jakobstad, Pargas, Helsingfors och Esbo.

- Det är klart att det inte är trevligt att skära ner i en serviceform som vi vet är viktig, säger Mattson.

Inom bildningssidan är det personalen som kostar. 65 procent av alla kostnader består av löner. Därför är det där som inbesparingarna måste göras.

- Vi har fått understöd av staten för att minska gruppstorleken så vi kan inte göra några nedskärningar när det gäller timresurser. Det finns egentligen inget annat som vi kan spara in på än skolgångsbiträden, säger bildningsdirektören.

Kriterierna ska ses över

I Borgå finns det just nu 150 skolgångsbiträden och 30 ska bort. 20 på finskt håll och 10 på svenskt håll.

Innan Borgå minskar på antalet skolgångsbiträden ser staden över kriterierna för när en elev har rätt till ett biträde. Frågan är vad det här betyder för den elev som behöver hjälp.

Om en elev behöver ett skolgångsbiträde så har eleven rätt till det men det kan betyda att antalet timmar minskar, säger Mattson.

- Vi skall noggrannare se över elevens behov och det betyder konkret färre timmar för eleven och hjälpen blir mindre än tidigare.

Mattsson har länge jobbat som rektor och vet hur viktiga skolbiträden är men ändå är det inte mycket han nu kan göra för att förhindra att skolgångsbiträden sägs upp.

- Som tjänsteman och ansvarig för hela bildningssektorn är jag tvungen att följa stadens ramar och se på helheten. Som det ser ut nu så kan vi inte hålla servicen på samma nivå som tidigare.

Inbesparingsbeslutet fattas av stadsfullmäktige och exakt hur det minskade antalet skolgångsbiträden konkret syns i skolundervisningen klarnar på våren 2015.

Läs också