Hoppa till huvudinnehåll

Svenskar oroliga igen, varför nu då?

Helmer södergård och artiklar om perfluorerade
Helmer Södergård har jobbat med kemikalier i mer än 20 å Helmer södergård och artiklar om perfluorerade Bild: Yle collage

Under det senaste året har debatten om farliga kemikalier i dricksvatten varit mycket aktiv i Sverige. I mer än 3 miljoner svenskars dricksvatten har man upptäckt farliga gifter.

Boven i dramat är perfluorerade kemikalier som läckt ut i vattentäkter. Livsmedelsverket har uppmanat vattenverk att göra riskbedömningar och ta vattenprover. I Finland är det få som reagerat på nyheten från vårt västra grannland. Inte ens bland våra myndigheter tycks det finnas någon vilja att ta reda på om det kan finnas perfluorerade kemikalier också i vårt dricksvatten.

Saknar initiativförmåga

Helmer Södergård är kemist och har bland annat jobbat inom industrin i mer än 20 år.
Han anser att vi borde ta kemikalieriskerna på större allvar i Finland. Av de hundratals olika perfluorerade kemikalier som finns är många helt ofarliga, men en del är väldigt farliga.
– Det finns några som sticker ut, som man misstänker är cancerogena, stör hormonbalansen och så vidare. Så jag blir nog lite bekymrad av nyheterna från Sverige, säger Helmer Södergård.

Han anser att man i Sverige ibland ”vevar upp för mycket damm” kring olika frågor. Men att det är viktigt att det förs en samhällsdebatt om den kemikaliecocktail vi omges av. Bristen på kunskap är stor och enda sättet att åtgärda den är att ta prover och göra undersökningar.
– Här i Finland sköter var och en sitt. Ingen tar riktigt ansvar för helheten, för hela samhället. Vi kunde ju kontrollera hur mycket perfluorerade kemikalier vi har i dricksvattnet i Finland. Myndigheterna borde ta ett ansvar, så att vi får en hållbar utveckling när det gäller det här.

Livsmedelsverket reagerade

Det var i början av 2014 som Livsmedelsverket i Sverige slog larm om att perfluorerade kemikalier hade läckt ut i grundvattnet och förorenat dricksvatten på en del orter i landet. I till exempel Kallinge i Ronneby kommun hade man upptäckt tre gånger högre värden av perfluorerade ämnen, än det tolerabla dagliga värdet för vuxna.
Stig Orustfjord, generaldirektör på Livsmedelsverket, sa till Dagens Nyheter att han var väldigt bekymrad.
– Det här är ett larm som jag klassar som värre än larm om bekämpningsmedel och annat i maten.

Livsmedelsverket gick ut med en uppmaning till vattenleverantörerna i landet att göra en kartläggning och riskbedömning av alla vattentäkter när det gäller perfluorerade ämnen. Många vattenbolag valde att ta prover från sina vattenverk, också fast riskbedömningen visade att problem med perfluorerade kemikalier inte fanns i området.

I bland annat Orsa togs prover från två av kommunens största vattenverk. Proverna visade inga mätbara halter av de femton ämnen som Livsmedelsverket rekommenderade man skulle ta. På vattenverkets webbsida konstaterade man: ”… vi blir ändå påminda om, att det mänskligheten tillför marken, kommer någon gång ner i grundvattnet. Vi behöver alla tänka på hur vi hanterar kemikalier!”

Vi blir provkaniner

När debatten om perfluorerade kemikalier Sverige gick som hetast var det något som angick både statliga myndigheter och lokala vattenverk. I Finland har någon debatt ännu inte uppstått och några direktiv från myndighetshåll har heller inte kommit. Kemisten Helmer Södergård är orolig över läget i Finland.
– Jag vill inte, som medborgare i Finland, vara provkanin. Så är det bara.

Läs också:
Kranvatten innehåller giftiga kemikalier