Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomin en utmaning efter församlingsvalet

Siv Sandberg hösten 2014
Siv Sandberg Siv Sandberg hösten 2014 Bild: Yle/ Nora Engström sandberg

Församlingsvalet är över i våra församlingar. Valdeltagandet var lågt om man jämför med övriga val i Finland.

- Så länge som kyrkan är en samhällsinstitution som är skattefinansierad tycker jag att det är jätteviktigt att det hålls ett val. Det här trots att valdeltagandet inte blir så högt som i ett presidentval eller riksdagsval, säger forskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi.

Sandberg ställde själv upp i valet och återvaldes i Åbo och S:t Karins kyrkofullmäktige.

Åbo domkyrka Bild: Yle/Philip Stenkula kyrka,Åbo

Svårt att veta hur kandidaterna inom församlingarna tänker

Enligt Sandberg är kyrkan inte ännu van vid att hantera valkampanjer.

- Visst fördes det en valkampanj och kampanjen Tro på det goda startade tidigt. Jag upplevde ändå att det blev en diskrepans mellan kampanjen och det arbete som görs i församlingsrådet och fullmäktige, säger Sandberg.

Enligt Sandberg finns det stora skillnader i hur kandidaterna tänker inom de olika församlingarna och det märks i det gemensamma kyrkofullmäktige. I kyrkofullmäktige sitter representanter från de olika församlingarna inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

- Vi vet inte hur dynamiken fungerar, men diskussionen om hur kandidaterna inom församlingarna tänker fördes inte under kampanjens gång, konstaterar Sandberg.

Ekonomin en svår nöt att knäcka

Det svåra ekonomiska läget kommer att vara den största utmaningen för de invalda kandidaterna.

Ängel på kyrkogård
Ängel på kyrkogård Bild: YLE/Strömsö de dödas dag

- Kyrkomötets beslut att ersätta samfundsskatten med ett statsbidrag är en viktig fråga inom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, säger Sandberg.

Samfundsskatten är den skatt som företag och samfund betalar till staten. En del av den här skatten tillfaller kyrkan. Kyrkomötet beslöt förra veckan att samfundsskatten ersätts med ett statligt stöd.

Enligt Sandberg är det här problematisk för Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

- Samfundsskatten har i ganska stor utsträckning räddat samfällighetens ekonomi, eftersom samfundsskatten har varit lite högre än vad vi har räknat med. Nu kommer inkomsterna att minska med en halv miljon euro.

Det nya ekonomiska läget kommer antingen att kräva en höjning av skattesatsen eller väldigt stora inbesparingar. Samfälligheten granskar också som bäst vilka fastigheter man vill behålla och vilka man kan sälja.

- För tillfället anser vi att vi behöver alla våra kyrkor. Vi tycker också att alla församlingar behöver ett församlingscentrum. Men för de övriga fastigheternas del diskuterar vi om vi ska behålla dem eller inte.

-Vi har exempelvis ett försäljningsprogram för enskilda bostäder och det har gett ungefär en miljon euro i försäljningsintäkter. Men visst kommer det att krävas svåra beslut, säger Sandberg.

"Vi lyckades inte rida på vågen från förra valet"
Valdeltagandet ökade i Kimitoöns församling
Kyrkan får statligt stöd istället för samfundsskatt