Hoppa till huvudinnehåll

Inte så ivriga väljare som för fyra år sedan

Röstsedel i församlingsvalet
Röstsedel i församlingsvalet Bild: Yle Röstsedeln,kyrkliga val,Valurna,val (kognition)

Valdeltagandet i församlingsvalet blev lägre än i det förra valet för fyra år sedan i samtliga samfälligheter i huvudstadsregionen.

I Helsingfors kyrkliga samfällighet röstade 11,2 procent av de röstberättigade, vilket är 2,7 procentenheter lägre än för fyra år sedan. Valdeltagandet i de svenskspråkiga församlingarna var som följer:

  • Johannes församling 11,1 %
  • Matteus församling 12,8 %
  • Petrus församling 12,1 %

Resultatet för Rikssvenska Olaus Petri församling fanns inte att tillgå ännu då den här texten skrevs.

I Vanda skedde en stor tillbakagång i valdeltagandet, aktiviteten gick från 11,2 till 8,3 procent. De flitigaste väljarna i Vanda fanns för övrigt i den svenskspråkiga församlingen, 11,3 procent.

I Esbo röstade 12,8 procent nu mot 14 procent för fyra år sedan. I den svenska församlingen i staden röstade 12 procent av de röstberättigade.

Den största skillnaden i valdeltagandet nu jämfört med för fyra år sedan hittar vi i Grankulla, men stadens väljare är ändå klart aktivast i huvudstadsregionen. Grankulla kyrkliga samfällighet hade ett valdeltagande på 22,4 procent, jämfört med 26,6 procent för fyra år sedan. Grankulla svenska församling var den svenska församling i regionen med högst valdeltagande, 25,1 procent.

Också den svenska församlingen i Kyrkslätt hade ett högt deltagande jämfört med resten av regionen, 15,4 procent, medan siffran stannade på 10,9 procent för hela kyrkliga samfälligheten, en tillbakagång från 12,8 procent.

Valdeltagandet i hela landet var 15,7 procent.

Utförlig statistik om valet hittar du på Församlingsvalets webbplats.

Läs också:
"Vi lyckades inte rida på vågen från förra valet"