Hoppa till huvudinnehåll

Rysk turism minskar - Heureka lockar med rysktalande guider

Instruktioner på ryska på en utställning på Heureka.
Heureka talar ryska Instruktioner på ryska på en utställning på Heureka. Bild: Yle/Julie Ebbe ryska

De ryska turisternas övernattningar i huvudstadsregionen har minskat. För vetenskapscentret Heureka, där ryssarna är den största utländska besökargruppen, väcker läget oro.

Heureka har satsat mycket på de ryska besökarna, bland annat genom att erbjuda en stor del av utställningarna på ryska och se till att det finns rysktalande guider till förfogande. Det senaste årets instabila läge för östgrannen har ändå haft en inverkan, berättar kommunikationsdirektör Heli Ainoa.

Ryska turisters övernattningar i huvudstadsregionen

Siffrorna anger antal övernattningar och procentuell förändring jämfört med samma tid i fjol.

Under perioden januari-augusti 2014:

  • Hela Nyland: 266 444 (-14,2%)
  • Helsingfors: 180 025 (-17,2%)
  • Esbo: 30 719 (-5,7%)
  • Vanda: 27 199 (-9,6%)

Under augusti 2014:

  • Hela Nyland: 37 397 (-15,1%)
  • Helsingfors: 20 792 (-22,7%)
  • Esbo: 5 910 (-1,4%)
  • Vanda: 4251 (-17,2%)
  • Kyrkslätt: 163 (+111,7%)

Uppgifter för Grankulla saknas.
Källor: Statistikcentralen, Espoon Matkailu Oy

- Jag tycker mig ha märkt att antalet ryska turister har minskat en aning jämfört med tidigare år, säger hon.

Heureka har inte exakta siffror på varifrån deras besökare kommer. Med hjälp av kundundersökningar som görs fyra gånger om året, och genom att följa med hur många som väljer ryska som språk vid de olika stationerna på utställningsområdet, kan man ändå bilda sig en ganska bra uppfattning.

- Ryssarna utgör ungefär 10 procent av besökarna och är därmed den största utländska gruppen, säger Ainoa.

Djungeltrumman ljuder

Heureka har fört en del kampanjer riktade specifikt till ryssar – även om det ibland kan vara svårt att veta vilka kanaler som lämpar sig bäst för att nå ut, säger Ainoa. En av orsakerna till att vetenskapscentret är ett så populärt mål för ryska turister kan vara att Ryssland saknar ett eget motsvarande ställe. En annan bidragande orsak är att det är lätt att ta sig till Heureka.

- Vi är lyckligt lottade som har Dickursby station alldeles intill. Allegro-tåget stannar där och vi har märkt att en del kommer på dagsutflykt från St. Petersburg till Heureka.

En av Heurekas stora styrkor är den ryska servicen, som också bidragit till att ordet sprider sig bland ryssarna. Besökarna rekommenderar stället till vänner och bekanta och på så vis lockas också andra på besök.

I hela Vanda har antalet ryska turister som övernattar minskat med 9,6 procent under perioden januari till augusti 2014, jämfört med samma tid i fjol. Ainoa medger att läget väcker oro, och på Heureka har man redan börjat fundera på hur man ska åtgärda situationen.

- Så sent som igår pratade jag med ett närliggande hotell om hur vi kunde få trenden att vända. Vi talade bland annat om gemensamma kampanjer för att locka hit de ryska turisterna. På så sätt hjälps vi åt, säger Ainoa.

Trenden går nedåt – Kyrkslätt överraskar

Den nedåtgående trenden syns tydligt i statistiken. I hela Finland har de ryska turisternas övernattning minskat med 11,1 procent jämför med i fjol. För Nylands del är minskningen 14,2 procent och av huvudstadsregionens städer är Helsingfors den största förloraren: där har antalet ryska turisters övernattning minskat med 17,2 procent.

Men det finns en kommun i huvudstadsregionen som överraskar. I augusti 2014 har antalet ryska turister som övernattat i Kyrkslätt ökat med 111,7 procent jämför med samma tid ifjol. Informationen överraskar på turistinformationen i Kyrkslätt.

- Vi har inte märkt att det skulle varit mera än vanligt. Visst ser vi att broschyrer om Kyrkslätt går åt, men de kommer inte in och ställer frågor, eller så, säger en anställd vid turistinformationen.

Personen spekulerar i om det kunde vara Porkala udd som lockar de ryska turisterna. Det är i år 70 år sedan Porkalaområdet arrenderades till Sovjetunionen.