Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåborna flitigaste i församlingsvalet

Sjundeå kyrka
St. Petrus kyrka i Sjundeå. Sjundeå kyrka Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius kyrkogård

Nästan en fjärdedel (24,3 procent) av församlingsmedlemmarna i Sjundeå röstade i församlingsvalet i går (9.11).

Det gör Sjundeåborna till församlingsvalets överlägset mest aktiva väljare i Västnyland. Sjundeå var också aktivast i det föregående församlingsvalet år 2010. Då var valdeltagandet 22,1 procent. Medelåldern av de som valdes till kyrkorådet i Sjundeå svenska församling var 52 år.

Hembygdsarbetare och vårdare Marina Grotell samlade flest röster i Sjundeå svenska församling. Hon förklarar det relativt höga valdeltagandet med djupa rötter i hemorten.

Röstmagneter i Västnyland

Hembygdsarbetaren och vårdaren Marina Grotell samlade flest röster i kyrkofullmäktigevalet i Sjundeå svenska församling. Hon fick 46 röster av 291 röster, det vill säga ungefär 16 procent.

Prästen Margareta Puiras samlade flest röster i Ekenäsnejdens svenska församling. 13 procent, eller 170 av de 1306 som röstade, gav sin röst till Puiras. Hon är ny förtroendevald i kyrkofullmäktige och kyrkorådet. Hon jobbar som stiftsekreterare vid Borgå stift.

I Karis-Pojo svenska församling samlade SFP-politikern Martin Glader från Pojo flest röster. Han fick 100 av 765 röster i kyrkofullmäktigevalet. Det här betyder att 13 procent av de som röstade valde Glader.

Pensionären Roger Biström valdes till kyrkofullmäktige i Ingå med flest röster. Han fick 54 röster av totalt 535, det vill säga ungefär 10 procent av rösterna.

Viking Friman lockade flest röster i Hangö svenska församling. Han fick nästan 19 procent, eller 63 av totalt 336 röster, och valdes till kyrkofullmäktige.

- Flera svenskspråkiga Sjundeåbor har sina rötter i Sjundeå. Flera generationer har bott här och det gör att man känner för sin egen socken, sin egen kommun. Det gör att man ställer upp för kyrkan.

Bra med påminnelse

I den nybildade församlingen Ekenäsnejdens svenska församling var valdeltagande 15,3 procent.

Kyrkoherden Anders Lindström i Ekenäsnejdens svenska församling är nöjd med valdeltagandet.

- Jag sade under förhandsröstningsveckan att det är ett väldigt gott resultat om vi når 15 procent. Och vi nådde lite över det. Vi ökade röstningsprocenten med 50 procent jämfört med föregående val 2010.

I föregående församlingsval röstade 10,2 procent av medlemmarna i Ekenäs församling, som då var en skild församling. Lindström tror att en delorsak till ett ökat intresse för valet är att församlingarna påminde medlemmarna om valet.

- Man fick hem ett röstningskort, liknande som man får i andra val. Människor har sagt att det var bra att få en påminnelse. Dessutom så kom vi närmare medlemmarna i och med att man kunde förhandsrösta på torg och i butiker.

Kring 15 procent även på andra orter

I Ingå gick 15,8 procent av invånarna till valurnorna på farsdagen. Ingå församling har både finsk- och svenskspråkiga medlemmar. Roger Biström fick flest röster i kyrkofullmäktige.

Valdeltagandet i Hangö svenska församling var 15,4 procent.

I Karis-Pojo svenska församling var valdeltagandet 15,3 procent.

I de finska församlingarna Lohjan seurakunta i Lojo och Raaseporin seurakunta i Raseborg var valdeltagandet 15,6 procent respektive 10,0 procent.

Unga inte engagerade

Alla som fyllt 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet. Den kommun med de aktivaste ungdomarna var också Sjundeå. 12,1 procent av de som är 16 eller 17 år i Sjundeå röstade in nya beslutsfattare till Sjundeå svenska församling.

I Karis-Pojo svenska församling var 16- och 17-åringarnas valdeltagandet lägst i Västnyland. Endast 2,9 procent av de röstberättigade ungdomarna i Karis-Pojo församling valde att rösta.

I linje med resten av landet

Församlingsmedlemmarna i Västnyland är inte annorlunda än de övriga i Finland. Valdeltagandet i hela landet låg på 15,7 procent. Det har sjunkit en dryg procentenhet sedan det förra församlingsvalet år 2010. Då låg det på 17 procent.

församlingsvalets webbplats hittar du både invalda och suppleanter för varje församling. På sidan finns också uppgifter om ålder och könsfördelning.