Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om vikariers språkkunskaper i S:t Karins

Dagispyssel
Viktigt att barn och personal i svenskspråkiga enheter kommunicerar på svenska, anser SFP i S:t Karins. Dagispyssel Bild: Yle/Philip Stenkula folkhälsans eftis på vårdbergsgatan

Vikarier vid svenskspråkiga daghem och förskolor bör tala svenska, det anser Svenska folkpartiet i S:t Karins.

Stadsstyrelsen behandlar på initiativ av Åsa Gustafsson (SFP) behovet av svenskspråkiga vikarier vid de svenskspråkiga daghemmen och förskolan i staden på sitt möte på måndag.

Hittills har till exempel den svenskspråkiga förskolan i staden vid behov kunnat anlita utomstående språkkunniga vikarier men vid åtminstone ett av de svenskspråkiga daghemmen förutsätts man anlita stadens egen vikarie, som enbart talar finska.

Det här är enligt Åsa Gustafsson problematiskt.

- Det handlar om en viktig principiell fråga och staden bör värna om barnens rätt att tala och höra svenska vid de svenskspråkiga enheterna.

Ur beredningen framgår att S:t Karins tidigare försökt anställa en ambulerande svenskspråkig vikarie, men inte lyckats.

Läs också