Hoppa till huvudinnehåll

"Vi lyckades inte rida på vågen från förra valet"

Biskop Björn Vikström
Biskop Björn Vikström Bild: Yle/Patrick Stenbacka biskop björn vikström

Att valdeltagandet i församlingsvalet sjönk jämfört med valet för fyra år sedan är föga överraskande, men oroväckande, anser biskop Björn Vikström. Han tycker ändå det är viktigt för kyrkan att så många nya kandidater valdes in. Fler unga skulle ändå behövas.

- Realisten i mig är inte speciellt överraskad över det sjunkande valdeltagandet. Det här är ändå oroväckande för kyrkans framtid.

Drygt en halv miljon finländare, knappt 16 procent av de röstberättigade, deltog i det här församlingsvalet. Det här är en procentenhet mindre än för fyra år sedan.

Vi har tyvärr inte lyckats följa upp den positiva vågen från förra församlingsvalet, då 16 åringar fick börja rösta.

Vad kunde göras för att engagera fler finländare i församlingsvalet? Är det något kyrkan kunde göra annorlunda?

- Det har gjorts en väldigt aktiv och synlig kampanj, så det kan inte hänga på det. Det här visar ändå att vi inte har lyckats följa upp den positiva våg vi kunde se i förra församlingsvalet, då 16 åringar för första gången fick rösta, och det är oroväckande.

Unga har inte fått sin röst hörd

Församlingsval i Munksnäs kyrka 2014.
Att församlingsvalet intresserar främst bara äldre är oroväckande, anser Björn Vikström. Församlingsval i Munksnäs kyrka 2014. Bild: YLE/Johannes Tabermann församlingsval 2014

Björn Vikström tror det här vittnar om att de unga inte har upplevt att de kunnat påverka och få sin röst hörd tillräckligt under de gångna fyra åren.

- All heder åt dem som har ställt upp i det här församlingsvalet och valts in. Men att färre unga ställer upp är en signal om att just de unga kandidater som valdes in i förra valet inte har upplevt att de kan vara med och påverka eller få sin röst hörd tillräckligt.

Hälften av kandidaterna helt nya

Att färre unga ställer upp är en signal om att de inte upplever att de får sin röst hörd

Enligt preliminära nationella uppgifter är medelåldern för de invalda 52 år, bara sex procent av dem är under 30 år. Nästan lika många kvinnor som män har blivit invalda och hälften av de invalda är helt nya kandidater. Det här går i linje med siffrorna för Borgå stift.

- Det är positivt att det kommer in så många nya kandidater. Det innebär en möjlighet att få in nya idéer och tankesätt i kyrkan, säger biskop Björn Vikström.

Bristande förtroende för gamla kandidater?

Huruvida den stora andelen helt nya invalda kandidater vittnar om ett bristande förtroende för de gamla kandidaterna är enligt Vikström ändå svårt att säga, det varierar från församling till församling. Däremot vittnar valet om en likriktning inom församlingarna.

Polariseringen inom församlingarna var inte lika stor som i tidigare val.

- Överlag har det här valet präglats av att polariseringen inte har varit lika stor som förut. Det har inte förts så livliga diskussioner om teologi och strategier inom församlingarna, vilket kanske har gjort att många inte har känt sig så manade att gå till urnorna, eftersom man har antagit att församlingens linje ändå kommer att fortsätta som förut, säger Vikström.

Lata väljare i församlingsvalet
Esseborna röstade flitigast i församlingsvalet i hela Borgå stift