Hoppa till huvudinnehåll

Barer bör bli bättre – verket varnar i Vanda

Alkohol på glashylla
Alkohol på glashylla Bild: Yle whiskey

Det blev sammanlagt 20 tillsägelser och 64 direktiv för hur pubar och barer ska åtgärda diverse problem då det utfördes en inspektionsrunda i Vanda i slutet av oktober.

Det är många krogar i Vanda som har brister i arbetsförhållandena. Det här blev klart då Regionförvaltningsverket gjorde inspektioner i 32 barer och pubar i staden.

Var tredje ställe hade bristfällig arbetsplatshälsovård, vilket kan bero på att många arbetsgivare tror att man inte behöver erbjuda hälsovård på små arbetsplatser.

På en tredjedel av ställena fanns det oklarheter i arbetsturlistorna, vissa ställen hade inga turlistor överhuvudtaget, medan andra ställen har listor som sträcker sig över en alltför kort tid. Kollektivavtalet förpliktar arbetsgivaren att göra upp en turlista för en viss tid framöver.

På nio av krogarna hade arbetsgivaren inte heller klargjort för arbetstagarna hur de ska hantera situationer där en kund blir hotfull.

De barer och pubar som inspekterades var små arbetsplatser, de flesta hade färre än sex anställda.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen