Hoppa till huvudinnehåll

"Godkänn inte förslaget om avskaffad frivillig skolsvenska i Åbos finska skolor"

Stefan Wallin blir intervjuad
Stefan Wallin blir intervjuad Bild: Yle stefan

Riksdagsledamot och stadsfullmäktigeledamoten Stefan Wallin (SFP) fördömer kraftigt planerna på att avskaffa svenskan som frivilligt A2-språk i de finska skolorna i Åbo.

I ett pressmeddelande under tisdagkvällen skriver Wallin att han har kontaktat stadsdirektör Aleksi Randell, utbildningsnämndens ordförande Kaija Hartiala samt tjänstemannen Outi Rinne, som är chef för utbildningens resultatområde, om saken.

Wallin menar att Åbo med ett sådant beslut skulle sända ut en ödesdiger signal precis vid den tidpunkten då medborgarinitiativet om att avskaffa den obligatoriska skolsvenskan kommit upp till avgörande behandling i riksdagen.

- Arbetsgruppen som utarbetat stadens nya språkprogram för den grundläggande utbildningen resonerar både bakvänt och kortsiktigt. Påståendet att språkinlärningen skulle breddas genom att man minskar bredden och avskaffar den frivilliga A2-svenskan från fjärde klass håller inte.

- Det gör inte heller tanken att A2-svenskan kan slopas för fjärdeklassisterna eftersom skolornas nya timfördelning tidigarelägger den obligatoriska skolsvenskan från sjunde- till sjätteklass.

- En så tidig inlärningsstart som möjligt skapar ju tvärtom en starkare kunskapsgrund i god tid innan svenskan blir obligatorisk på sexan.

Wallin påminner vidare att man, visserligen felaktigt, brukar hävda att frivillighet ökar intresset för att läsa och lära sig svenska. Det påstående används bland annat av dem, som vill avskaffa den obligatoriska skolsvenskan och de, som lyckades avskaffa den obligatoriska studentsvenskan 2004.

- Åboarbetsgruppen har tydligen kommit fram till att det smartaste är att avskaffa den frivilliga svenskan eftersom intresset att läsa språket är alltför stort. Tala om paradoxalt tänkande i en stad, som vill kalla sig kultur- och bildningsstad.

Wallin påpekar att arbetsgruppsförslaget skulle erbjuda ryska, tyska, franska, spanska, italienska, kinesiska, estniska och latin som antingen A2- eller B2- språk i de finska skolorna i Åbo.

- Alla är de viktiga språk, som är nyttiga att studera och förstå. Att landets andra nationalspråk, svenskan, ändå saknas på den listan är en obegriplig markering som utbildningsnämnden kan korrigera. Jag förutsätter att Åbo stads ledning inte tillåter att ett sådant beslut fattas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland