Hoppa till huvudinnehåll

Ny funderare kring dagisspråket i S:t Karins

Snart fylls klassrummet av förväntansfulla ettor!
S:t Karins svenska skola Snart fylls klassrummet av förväntansfulla ettor! Bild: YLE/Nina Bergman s:t karins svenska skola

Bildningsnämnden i S:t Karins ska fundera vidare på frågan om vikarier på svenskspråkiga daghem och förskola.

Svenska folkpartiet i S:t Karins anser att vikarierna bör tala svenska, men vid åtminstone ett av de svenskspråkiga daghemmen förutsätts man anlita stadens egen vikarie, som enbart talar finska.

Saken diskuterades vid Stadsstyrelsens möte på måndagen, men ärendet remitterades till bildningsnämnden för ny beredning.

Enligt Åsa Gustafsson (SFP), som väckt frågan är det en viktig principiell fråga. Staden bör värna om barnens rätt att tala och höra svenska vid de svenskspråkiga enheterna.

Ur beredningen framgår att S:t Karins tidigare försökt anställa en ambulerande svenskspråkig vikarie, men inte lyckats.

Läs också: Tvist om vikariers språkkunskaper i S:t Karins

Läs också