Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten godkänd - ja till nyktert boende och sommarjobbssedel

Budgeten för 2015 godkändes i dag onsdag i Helsingforsfullmäktige. Bild: YLE/Christoffer Gröhn helsingfors stadsfullmäktige

Helsingfors stads budget för nästa år är nu godkänd. Stadsfullmäktige godkände budgeten i dag på onsdagskvällen. Under behandlingen godkändes sex stycken klämmar. Bland annat ska staden satsa på nyktert boende och sommarjobbssedlar.

Budgetdebatten fördes förra veckans onsdag i fullmäktige medan det i dag var dags för omröstningarna. Bland annat tog Helsingforsfullmäktige ställning till arton hemställningsklämmar. Största delen förkastades men sex stycken godkändes. En kläm är ett krav som en enskild fullmäktigeledamot vill att ska beaktas i samband med att ett beslut fattas.

Arja Karhuvaara (Saml) hade gjort en kläm om att fullmäktige ska utreda om det kan läggas tonvikt på boendetjänster som sporrar till nykterhet när tomter och lokaler för det här överlåts. Den klämmen godkändes. Karhuvaaras andra kläm om att ungdomskaféet Walkers kan hålla öppet på veckoslutet förkastades däremot.

Barnskyddet ska utvecklas enligt Imatramodellen

Fullmäktige godkände också klämmar om att eftermiddagsverksamheten för eleverna i årskurserna ett och två ska motsvara efterfrågan och att antalet socialombudsmän motsvarar ministeriets krav.

Sirkku Ingervo (Gröna) fick också igenom sin kläm om att införa sommarjobbssedlar för elever i nian.

Dessutom godkändes klämmar om att den totala kostnadseffekten av ändringarna i kollektivtrafikbiljetten för handikappade utreds och att barnskyddsarbetet ska utvecklas enligt Imatramodellen. Modellen går ut på att i så tidigt skede som möjligt hjälpa nyblivna föräldrar i hemmet.

Fullmäktige slog också fast att skattesatsen nästa år fortsättningsvis ska vara 18,5 procent.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen