Hoppa till huvudinnehåll

Planen för Österby föreningshus läggs fram till påseende

En karta över området kring Österby föreningshus.
En karta över det berörda området. En karta över området kring Österby föreningshus. Bild: Raseborgs stad skidlöparvägen,Ekenäs

Planen för området kring Skidlöparvägen i Österby i Raseborg ska nu läggas fram till offentligt påseende. I planområdet ingår bland annat området kring Österby föreningshus.

Raseborgs stad sålde föreningshuset, vilket har väckt starka känslor i Österby.

Planen har också dragit ut på grund av besvär mot försäljningen, men nu finns ett utkast över planen.

Planområdet är nästa 2 hektar stort.

Flera förändringar

Själva föreningshuset ska skyddas, men kring huset bildas kvarter för bostäder, affärslokaler och kontor.

Markområdet kring Österbo daghem förstoras.

Det bildas skilda kvartersområden för Österby FBK och för Karis Telefons tekniska byggnad.

Det bildas ett grönområde invid Österbyvägen där det är tillåtet att ha en livsmedelskiosk.

På planområdet bildas ett område för allmän parkering.

Dessutom ändras vändplatsen i ändan av Skidlöparvägen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland