Hoppa till huvudinnehåll

Anslutning med eller utan moms - vattenverket väljer själv

kommunalteknik dras till israelskogen
I Sibbo tänker man inte sluta låna ut anslutningar kommunalteknik dras till israelskogen Bild: YLE/Stefan Härus israelskogen

Vattenverken i Svenskfinland får själva välja om de erbjuder sina anslutningar med eller utan mervärdesskatt. För en husbyggare kan räkningen i värsta fall vara nästan 2 500 euro högre med skatten inräknad.

Ungefär hälften av vattenverken säljer sina anslutningar till konsumenterna och det betyder kunderna betalar 24 procent mervärdesskatt. Då bokför vattenverken inkomsten som vinst.

Hur mycket inverkar skatten på priset

  • Momsandelen av t.ex. Pargas anslutningsavgift på 12 400 euro är 2 400 euro. Utan skatt skulle anslutningsavgiften i Pargas vara 10 000 euro
  • Kristinestad uppbär inte skatt och har en anslutningsavgift på 8 060 euro. Med skatt skulle anslutningsavgiften i Kristinestad kosta 9994,40 euro, det vill säga 1 934,40 euro mera..

Den andra hälften anser att anslutningarna är återbetalningsbara och det innebär att de inte omfattas av moms. Anslutningen blir då kännbart billigare för konsumenten, men varje ny anslutning bokförs som skuld. För de här vattenverken betyder det att skulden växer för varje ny anslutning. När vattenverken gör sin årsredovisning slipper de oroa sig för vinstskatt, men de har istället en stor skuldandel att förklara.

- Det blir billigare för kunden och lättare för oss att budgetera då vi inte behöver oroa oss för vinstskatt, säger Sibbos vattenverkschef Matti Huttunen.

Sibbos vattenverkschef Matti Huttunen
Sibbo vattenverkschef Matti Huttunen Sibbos vattenverkschef Matti Huttunen matti huttunen

Han medger ändå att det är väldigt ovanligt att någon skulle lämna tillbaka en anslutning.

- Jag vet inte om vi har fått tillbaka en enda, kanske har det hänt någon gång men det är nog nästan noll procent.

HFD-beslut ligger bakom

Det är ett domstolsbeslut som Högsta förvaltningsdomstolen fattade 2004 som öppnade upp för de här olika tolkningarna. Då var det ett energibolag som vill ha ett prejudikat i fråga om elanslutningar. Saken avgjordes till slut i Högsta förvaltningsdomstolen som beslöt att mervärdesskatt inte behöver betalas om anslutningen är återbetalningsbar.

- I kommuner där man väntade sig mycket ny bebyggelse valde man ofta att börja sälja anslutningarna utan skatt, säger Anneli Tiainen, jurist på Vattenverksföreningen.

Orsaken till det var att man då kunde gardera sig för möjlig vinstskatt.

Branschorganisationen kritisk

Vattenverksföreningen är en branschorganisation för vattenverken. Även om föreningen inte kan påverka de enskilda vattenbolagens beslut i den här frågan ifrågasätter de hur ändamålsenligt det är.

- Varje vattenverk gör som de vill men visst skulle det vara mycket klarare om alla sålde anslutningarna på samma villkor. Det enklaste skulle vara om anslutningen alltid var permanent, säger Anneli Tiainen.

Anslutningspriserna enligt kommun

Kommuner som uppbär skatt finns i den vänstra spalten och kommuner som inte gör det i den högra.

Anslutning med skatt Anslutningsavgift
(inkl. skatt)
Skattens andel Anslutning utan skatt Anslutningsavgift
Pargas 12 400 2 400 Kristinestad 8 060
Sjundeå 10 120 1 959 Raseborg 8 000
Ingå 8 060 1 560 Närpes 6 500
Kimitoön 7 440 1 440 Nykarleby 6 500
Åbo 6 324 1 224 Malax 6 500
Karleby 5 900 1 142 Kyrkslätt 6 050
Korsnäs 5 580 1 080 Korsholm 6 000
Lovisa 5 200 1 006 Larsmo 6 000
Helsingfors 4 922 953 Pedersöre 5 050
Esbo 4 922 953 Vörå 5 000
Vanda 4 922 953 Sibbo 4 824
Grankulla 4 922 953 Borgå 4 600
Lappträsk 4 920 952 Pyttis 4 200
Vasa 4 687 907 Mörskom 3 900
Lojo 3 900 755    
Jakobstad 2 852 552    
Hangö 2 500 484  

Rättelse kl. 9:52 och 13:41: Priset på momsens andel av anslutningsavgifterna var tidigare fel uträknade. Det har nu rättats.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes