Hoppa till huvudinnehåll

Färre tomter i ny plan för Gumnäs-Klockarudden i Pojo

En bild av planen för Gumnäs-Klockarudden i Pojo
Det förnyade planförslaget för Gumnäs-Klockarudden. En bild av planen för Gumnäs-Klockarudden i Pojo Bild: Raseborgs stad/Sito planen för gumnäs-klockarudden

Planen för det havsnära boendet på Gumnäs-Klockarudden i Pojo ska inom kort läggas fram till påseende på nytt. I den förnyade planen har antalet tomter skurits ner rejält och småbåtshamnen har fått byta plats.

Det är nästan två år sedan planen senast var framlagd till påseende (14.1–15.2.2013) och den har nu gjorts om bland annat enligt de anmärkningar som då lämnades in. Totalt lämnades det in sex utlåtanden och tio anmärkningar.

Färre tomter

Ursprungligen var antalet småhustomter i planen omkring 100 stycken. Nu är småhustomterna 34 stycken.

Alternativ 2 för Gumnäs-KlockaruddenEn bild av planen för Gumnäs-Klockarudden i Pojo
Här kan du se hur den gamla planen såg ut och hur den har förändrats i det nya förslaget. Bild: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, Raseborgs stad/Sito

Våningshusen som planerades vid Gamla Åbovägen finns kvar i planförslaget.

Totalt finns det 10 760 kvadratmeter byggrätt för småhus och 2 400 kvadratmeter för våningshus. I gatuplanen i våningshusen finns också plats för 200 kvadratmeter affärsrum.

Gumnäs rekreationsanvändning beaktas

Området kring Gumnäs är en nationellt viktig landskapsmiljö och det har beaktats i planen. Planen har också fäst vikt vid att området används för rekreationsbruk och att den har ett nät av gångstigar.

Småbåtshamnen har flyttats till området nära det gamla reningsverket i planområdets östra del på grund av naturobjekt som kom fram under naturinventeringen.

Planen ska nu läggas fram för påseende i 30 dagars tid och det kommer också att ordnas ett informationsmöte för allmänheten om den förnyade planen.

Läs också