Hoppa till huvudinnehåll

Esko Aho läser lusen av det finländska ledarskapet

Esko Aho
Esko Aho var statsminister 1991-1995. Esko Aho Bild: Yle esko

Tidigare statsministern Esko Aho kritiserar regeringsprogrammet och anser att det är dags för politikerna att sluta försöka stimulera Finland till tillväxt.

Aho sade i en intervju för Yles Morgonettan på lördagen att regeringen under år 2007 och 2008 inte insåg att Finland hade drabbats av strukturella problem.

- Då trodde man att det bara var en tidsfråga före ekonomin lyfter igen.

Aho är för tillfället styrelseordförande för East office of Finnish industries, men var statsminister under recessionen på nittiotalet. Han säger att det politiska ledarskapet i Finland har stagnerat och borde utvecklas. Det nuvarande regeringsprogrammet ger han inte mycket för.

- Det är väldigt underligt och saknar totalt ett strategiskt tänkande. Mest består det av olika detaljer som regeringen borde uppfylla.

Överlag menar han att den finländska politiken i dag är strategilös. Aho säger att det per definition inte är förtjänstfullt för politiker att säga att man inte bråkar. Enligt honom tvistades det inom regeringen under nittiotalet, men man lyckades ändå fatta många stora beslut. Något som den nuvarande regeringen misslyckats med, menar han.

Samtidigt påpekar han att Finlands inträde i EU har försvårat beslutsfattandet i Finland och att situationen på nittiotalet var så pass akut att man var tvungen att agera fort.

Stopp för stimulans

Aho anser att regeringen borde sluta upp med att försöka stimulera Finland till tillväxt.

- Det finns en illusion om att om vi ännu skjuter in några miljoner så kommer Finland nog att återhämta sig. Det är inte ekonomiskt hållbart.

Regeringen borde också se över vem som ska producera de offentliga tjänsterna i framtiden. Produktionen måste effektiveras och allt fler privata aktörer kunde stå för tjänsterna. Kommunerna borde alltmer övergå från att vara producenter till att vara köpare.

Aho ser det inte som en ideologisk fråga vem som producerar tjänsterna.

- Ideologin kommer in då vi talar om för vem vi ska erbjuda de offentliga tjänsterna.

Den nästa regeringen borde ta fasta på fem eller sex strategiska mål att uppnå, säger Aho. Ett av målen kunde vara en effektivering av den offentliga sektorn. Vidare anser Aho att regeringen borde satsa på att Finland ska bli en föregångare inom teknologi, samtidigt som den borde se till att industrin har tillräckligt bra förutsättningar för att verka. Han tror inte på att Finland kan vara ett postindustriellt samhälle.

Nya företagare borde också få bättre hjälp med att komma igång och Finland borde rikta blickarna mot omvärlden.

- Finland är inte lika intresserat att vara internationellt som tidigare. Vi måste inse att vi är beroende av omvärlden.

Läs också:
Niinistö kritiserar regeringarnas ekonomiska politik