Hoppa till huvudinnehåll

Daghem ska få pengar, enligt stadsdirektören

I det här huset huserar Mäntykoto och hälsostationen för beväringarna vid Nylands brigad.
Daghemmet Mäntykoto kan få nyrenoverade utrymmen hår på Ekåsen. I det här huset huserar Mäntykoto och hälsostationen för beväringarna vid Nylands brigad. Bild: Yle/Malin Valtonen dragsviks garnisons hälsostation,Ekenäs

Raseborgs stadsstyrelse inleder budgetarbetet på måndag (17.11). Stadsdirektören har i sitt förslag minskat investeringarna med 7,9 miljoner euro för de tre kommande åren jämfört med vad nämnderna hade önskat. Det här är i linje med stadsstyrelsens riktlinjer för budgetarbetet.

De största enskilda investeringarna i stadsdirektör Mårten Johanssons förslag för år 2015 är daghemsbyggen. Det nya daghemmet i Ekenäs centrum skulle få 2,5 miljoner euro. Det nya daghemmet i Tenala som redan har påbörjats får 1,4 miljoner nästa år. Totalkostnaderna för Tenala daghem beräknas till 2 miljoner euro.

Mäntykoto daghem får enligt förslaget nyrenoverade lokaler i N-huset på Ekåsen för 1,05 miljoner.

Vissa projekt kan flytta framåt i tiden

Flytten av stadens administration från Fixhuset till Ekåsen beräknas kosta 1,2 miljoner euro åren 2015 och 2016. Här är stadsdirektörens förslag dubbelt så stort som direktionen för Intern service hade föreslagit. Intern service räknade med kostader på 600 000 euro.

Stadsdirektören föreslår att resecentret i Karis och förbättringen av järnvägsbron på 2,5 miljoner euro skjuts framåt till år 2016 och 2017. Samhällstekniska nämnden hade önskat 1,2 miljoner redan nästa år.

Enligt stadsdirektörens förslag skulle det nya daghemsbygget i Karis som kostar 3 miljoner euro i huvudsak byggas år 2017 och inte år 2016 som bildningsnämnden hade önskat.

2,4 miljoner till Norra hamnen

Andra investeringar i miljonklassen som finns med i stadsdirektörens förslag för åren 2016-2017 är ett centralkök på Ekåsen för 5,7 miljoner euro och planeringen av Norra hamnen i Ekenäs för 2,4 miljoner euro.

De slutliga besluten om stadens kosthållsstruktur och Norra hamnen ska enligt planerna fattas nästa år.

Det nya äldreboendet i Karis och den nya brandstationen i Karis finns inte med i Raseborgs stads investeringsbudget. Orsaken är att de finansieras med fastighetsleasingavtal som inte ingår i stadens balansräkning. De här investeringarna kostar 15 miljoner euro under åren 2014-2016.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland