Hoppa till huvudinnehåll

Eleverna blir lidande då Borgå sparar

Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna
Denise Lönnroth hjälper till med tvåans multiplikationstabell Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna Bild: Yle/Lone Widestam skolgångshandledare

Skolgångshandledarna är till stor hjälp under lektionerna. Det stöder barnen otroligt mycket att det finns en extra vuxen som hjälper dem och bryr sig om dem, säger Denise Lönnroth som jobbar som skolgångshandledare i Kvarnbackens skola i Borgå.

Redan nu pendlar hon mellan flera klasser och det kan bli svårt att hinna med ännu fler klasser då en del skolgångshandledare ska bort.

– Det är eleverna som blir lidande, säger Lönnroth.

Malin Enevald-Lindén jobbar också som skolgångshandledare i skolan och berättar att hon behövs i flera situationer i klassen.

– Det är hela tiden någon som behöver min hjälp.

Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna
Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna Bild: Yle/Lone Widestam skolgångshandledare

En allt i allo

Det är matematiklektion på gång i klass 2A och det är tvåans multiplikationstabell som ska inpräntas. Lönnroth går runt i klassen och ber eleverna plocka fram sina matematikböcker. I de yngre klasserna hjälper jag mest till med det sociala beteendet, uppmuntrar dem och hjälper till där det behövs, säger Denise Lönnroth.

– Denise hjälper mig med många saker, berättar Juni Karlsson. Jag skulle inte klara mig lika bra utan hennes hjälp.

– Jag upplever själv att jag är till stor hjälp, säger Lönnroth. Jag vet inte hur barnen skulle klara sig ifall vi skolgångshandledare inte skulle finnas tillhands för dem.

Under de tretton år som hon jobbat som skolgångshandledare har situationen förändrats väldigt mycket.

– Det är främst barnens beteende som har förändrats längs med åren. Barnen har blivit livligare, de har bråttom och de tar sig friheter på ett helt annat sätt, säger hon.

Då Lönnroth började abreta handlade det mest om läs- och skrivsvårigheter och inlärningsproblem. Behovet har helt enkelt förändrats, berättar Lönnroth. Fastän läraren berättar vad som skall göras inför hela klassen så förstår barnen inte alltid instruktionerna.

Eleven lider i slutändan

Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna
Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna Bild: Yle/Lone Widestam skolgångshandledare

I Borgå är det 10 skolgångshandledare av 61 som ska bort i de svenska skolorna. Borgå är en av de kommuner som planerar att drastiskt dra ner på skolgångshandledare. Det enligt svenska Yles enkät.

– Det är ingen besparing i långa loppet, anser Lönnroth. Det är bort från eleven och i slutändan blir det dyrare för staden.

Behovet av biträden utvärderas inför läsåret 2015-16 och stadsstyrelsen har uttryckt en önskan om att ett större antal kunde fortsätta.

Läs också:
Hur går det för skolgångsbiträdet?
Borgå minskar på personalen – bildningen drabbas hårdast