Hoppa till huvudinnehåll

Hangö gör upp försiktig budget

östra hamnen i hangö
Ekonomisk stiltje i Hangö. Utflyttningen ökar och inkomsterna från skatterna är lägre än vad man har hoppats på. östra hamnen i hangö Bild: Yle/ Robin Holmberg östra hamnen i hangö

Hangö investerar år 2015 i att grundförbättra gator och byggnader. I övrigt präglas nästa år av åtgärder för att få ekonomin i balans igen med hjälp av ett ekonomiskt åtgärdsprogram.

Politikerna i stadsstyrelsen godkände igår budgetförslaget som nu ska behandlas av stadsfullmäktige.

På grund av dåliga ekonomiska utsikter har staden jobbat fram ett budgetförslag med ett underskott på 1,9 miljoner euro. Det är i linje med stadens nuvarande ekonomiska åtgärdsprogram.

I år ser resultatet ut att landa på minus 3 miljoner som är 100 000 euro bättre än budgeterat.

I ekonomiplanen framåt räknar staden sedan på att göra plusresultat från och med 2016.

Åtgärder för att balansera ekonomin har bland annat varit att minska på personalstyrkan genom att inte ersätta alla pensioneringar eller frivilliga uppsägningar med ny personal.

Lånebördan i Hangö håller ändå på att växa sig väldigt stor, 68 miljoner euro, bland annat på grund av köpet av markområden i Koverhar på 10 miljoner euro.

Investeringar

I nästa år planerar Hangö investera för 3,7 miljoner euro. Åren 2016 och 2017 planerar staden investera för 4,1 miljoner euro vartdera året.

För grundförbättringen av gator reserveras nästan 600 000 euro. I övrig får arbetena i bostadsområdet Drottningberg en del pengar de kommande åren 200 000 (2015), 300 000 (2016) och 600 000 (2017).

Grundrenoveringen av stadens skolor slukar 900 000 euro i nästa år; mest pengar går till Hagaparkskolan (200 000 euro). Svenska högstadiet och Centralskolan får 150 000 euro var.

Också renoveringen av hälsocentralen fortsätter de kommande åren där det går åt mellan 200 000 euro och 350 000 euro per år de kommande tre åren.

På tekniska sidan måste det också renoveras de närmaste åren. I nästa år får både Kexen och Halmstadsgården 150 000 euro var medan andra fastigheter får mindre summor.

Inom vatten- och avloppsverket måste det investeras i ledningsnätet för drygt 800 000 euro i nästa år.

Pengarna för Hangö museums permanenta utställning som planeras till trämagasinen nära fästningsmuseet skjuts framåt till år 2017. Det handlar om 100 000 euro.

Stadsstyreslen godkände budgetförslaget med några mindre förändringar som bland annat har att göra med personalkostnaderna som stadstyrelsen anser att borde öka med 25 000 euro för att Hangö stad ska kunna anställa sommarjobbare.

Artikeln är uppdaterad efter stadsstyrelsebeslutet den 17 november.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland