Hoppa till huvudinnehåll

Sista chansen att rösta på lucia

luciakandidaterna 2014
luciakandidaterna 2014 Bild: Folkhälsan/Hannes Victorzon luciakandidaterna 2014

Idag, onsdag, är det sista dagen för luciaomröstningen och imorgon kl 12 står det klart vem som får bära luciakronan i år. Insamlingen pågår till årets slut och pengarna går till utsatta familjer.

Inträkterna från årets luciainsamling går till familjer som behöver stöd för att klara av vardagen. Det kan handla om våld i hemmet, om föräldrar till tonåringar som upplever vardagen för tung, eller om blivande mammor som känner sig bortkomna i vad föräldraskapet innebär.

Stöd till blivande mammor

Efter att första lyckoruset gått över efter ett positivt graviditetstest kan det många gånger hända att frågorna tilltar i takt med att förändringarna i kroppen gör sig gällande.

Mödrarådgivningen är till stort stöd för de flesta men utöver det kan det behövas nätverk och diskussionsgrupper. Att få diskutera med andra i samma omvälvande livssituation känns ofta lugnande.

Våld i nära relationer

När barnet väl har kommit till världen kan vardagen överraska med nattvak, förändrade rutiner och mindre tid för parrelationen. Då föräldrarna blir utmattade kan det leda till våld i hemmet.

Förutom att föräldrarna lider av våldet både fysiskt och mentalt, råkar barnen i ett obehagligt läge och kan få men för en lång tid framåt.

Folkhälsan har verksamhet där de barn, som blir vittne till eller utsatta för våld, kan få krisstöd. Pengar som Folkhälsans förbund fick in via Luciainsamlingen 2008–2010 har satsats på att stöda barn som upplevt våld, bland annat genom att Folkhälsan utbildat professionella i en svensk metod som heter Trappan. Metoden är en unik metod eftersom den helt fokuserar på barnets upplevelser.

Tonåringar kan vara jobbiga för föräldrarna

Då åren går och barnen blir tonåringar kommer en period, som i många familjer upplevs som tung. Svordomarna haglar och det smälls i dörrarna. De medgörliga barnen anser plötsligt att föräldrarna överbeskyddar, blandar sig i och förstår ”ingenting”. Då kan det behövas stöd av andra som kämpar på med samma problem.

Folkhälsan startade i början av 2000-talet projektet FöräldraKraft, och inom ramen för projektet arrangeras kvällar för föräldrar där de kan diskutera. Teman som tas upp är kommunikation med tonåringar, ungdomars digitala vanor och att duga som föräldrar.

Rösta på luciakandidaterna via Folkhälsans webbplats

Mera om Finlands lucia 2014svenska.yle.fi/lucia.

Läs också

Nyligen publicerat - Lucia