Hoppa till huvudinnehåll

Humor, motion och en sväng ut på nätet är bra för hälsan

Göran Sabel, Bo Beijar, Frans Skog, Jarl Skog och Börje Rågård
Göran Sabel, Bo Beijar, Frans Skog, Jarl Skog och Börje Rågård Bild: Yle/Pia Lagus gubbar

Rent generellt har vi i vårt land mycket goda förutsättningar att må bra. Det här gäller även vår äldre befolkning.

Johanna Nordmyr och Anna Forsman
Johanna Nordmyr och Anna Forsman Johanna Nordmyr och Anna Forsman Bild: Yle/Pia Lagus johanna nordmyr

- Vi är ofta väldigt medveten om goda matvanor och motionens inverkan, säger Anna Forsman, universitetslärare och forskare vid Åbo Akademi i Vasa, enheten för utvecklingspsykologi. Dessutom har vi en ypperlig vård.

- I min forkning om vårt psykiska och emotionella mående märker jag dock att vi stampar på stället, säger Forsman.

Anna Forsman jobbar tillsammans med Johanna Nordmyr, forskare på Institutet för hälsa och välfärd och även doktorand vid samma institution som Forsman, med ett projekt som riktar sig till den äldre befolkningen.

- Genom "Aging Online" vill vi visa hur viktigt det är att känna sig delaktig i samhället, säger Forsman. Internet kan vara ett verktyg när man jobbar på sina sociala relationer.

Oändliga möjligheter på nätet

- Internet erbjuder oändliga möjligheter både när det gäller informationssökning och att upprätthålla kontakt med vänner och familj, säger Johanna Nordmyr.

- Det är många resurser som går en förbi ifall man inte är internetanvändare, säger Nordmyr.

- Genom att lyfta upp aspekter i de äldres vardagsliv, där de kan ha nytta av internet, lyckas man kanske motivera dem, säger Nordmyr.

Humor, gemenskap och motion är viktigt

Göran Sabel, Boris Beijar, Frans Skog, Jarl Skog och Börje Rågård deltog i Folkhälsans tvådagars läger på Alskat i Korsholm. Samvaron är enormt viktig för de här herrarna som överlag tycker att de mår bra.

-Humorn är en viktig, säger Göran Sabel. Vi sku inte klara oss utan humor. Och vi kan nog ta fram den när det gäller.

-Motion är den bästa medicinen, säger Jarl Skog som cyklar 10 kilometer varje dag.

-Att vara på sjön och fiska gör mycket gott för hälsan, säger Frans Skog som fyllde 90 i maj.

- Jag är intresserad av skidåkning och annan sport, säger Börje Rågård. Medan jag väntar på snön cyklar jag mycket.

- Den sociala samvaron är väldigt viktig, i synnerhet när man bor ensam, säger Bo Beijar.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten