Hoppa till huvudinnehåll

Sand och stenar ska städas bort i Billnäs

Billnäs detaljplaneras för tillfället.
Billnäs detaljplaneras för tillfället. Bild: YLE / Robin Lindberg billnäs,Raseborg

I Billnäs i Raseborg har en fastighetsägare inte tagit hänsyn till områdets kulturhistoriska värde.

Föreningen Pro Billnäs r.f har kontaktat Raseborgs stad angående stora mängder sandjord och stenbumlingar på fastigheter invid Billnäs allé.

Enligt Västra Nylands landskapsmuseum strider åtgärderna som fastighetsägaren vidtagit mot områdets nationella kulturmiljövärden och skyddsbeteckningar i gällande planer.

Miljö- och byggnadsinspektionen har besökt fastigheten vid ett par tillfällen. Byggnadsinspektören har påtalat risk för fuktskador på den gamla brandstationen där stenar och jordmassor placerats för nära byggnaden.

Stenarna är för stora för att användas för reparation av husgrunden vilket fastighetsägaren hävdar att materialet används för.

Miljö- och byggnadsnämnden ålägger fastighetsägaren att avlägsna stora stenar och marksubstans jämte takplåtar från fastigheten senast den 30 april nästa år.

I annat fall avkrävs vite på 20 000 euro. Det är dubbelt mera än beredningens förslag.

Cementringar ska samlas på ett ställe så att de inte förfular omgivningen, om det inte sker så är vite 2 000 euro.