Hoppa till huvudinnehåll

Snart skriver ingen längre skrivstil

skrivfärdighet
Från och med 2016 lärs skrivstil inte längre ut i grundskolan. skrivfärdighet Bild: Yle skrivstil

Från och med hösten 2016 lär man inte längre ut skrivstil i lågstadiet. Istället får eleverna lära sig att texta samt att skriva på dator.

Under hösten 2016 stiger den finländska skolan in i den digitala åldern på allvar. Enligt Utbildningsstyrelsen slutar man helt och hållet att lära ut skrivstil åt eleverna. Istället får eleverna lära sig att texta samt att skriva på tangentbord.

– Att använda skrivstil och särskilt att binda ihop bokstäverna med varandra har varit svårt för många elever, säger Minna Harmanen på Utbildningsstyrelsen som varit med och förberett initiativet.

Harmanen har jobbat som högstadie- och gymnasielärare och märkt att många elever senast i det skedet övergår från skrivstil till textning eftersom det upplevs som ett enklare skrivsätt.

– Internationellt har man redan länge lärt ut endast ett skrivsätt, berättar Harmanen.

Skrivstilen drar ner på innehållet

– Jag har märkt att skrivstil är ett problem för många högstadielever. Istället för att fokusera på själva innehållet stressar de över hur deras bokstäver ser ut. Nu får de fokusera helt och hållet på innehållet, säger Harmanen.

Enligt henne finns det många elever i just högstadiet som inte får ur sig något på papper då de ska skriva för hand, medan de kan skriva långa och analytiska texter på dator.

Barbro Dettmann som är lärare i Rödskogs skola i Esbo, där lär man fortsättningsvis skrivstil från och med andra klass. Hon skulle gärna ha kvar skrivstilen också i fortsättningen.

– För att skriva snabbt behöver man skrivstil. Men jag förstår ändå att dagens unga tycker att det är jobbigt med skrivstil, säger Dettmann.

Större frihet

Dettmann efterlyser en större frihet gällande skrivsätt i skolorna.

– Jag har nog alltid varit ganska liberal och låtit eleverna skriva på sitt sätt, säger Dettmann.

Hon har också sett att många elever slutar använda skrivstil då de kommer upp i de högre klasserna.

– Jag tror att det beror på att det finns så mycket regler gällande skrivande. Det har jag alltid varit emot, säger Dettmann.

Hon tycker det är onödigt att tvinga eleverna att lära sig att binda bokstäver på ett visst sätt.

– Alla borde få välja det som är bäst för en själv, textning eller skrivstil. I fjol hade vi några elever som hade svårt att skriva för hand så då lät vi dem skriva på dator, säger Dettmann.

På Utbildningsstyrelsen säger Minna Harmanen att målet är att alla elever ska få åtminstone en lätt läsbar handstil och att alla elever lär sig skriva på dator.

Datorbrist kan leda till ojämnlikhet

Man kommer nu att i högre grad fokusera på att lära eleverna att skriva på dator.

– Det här betyder inte att vi kommer att lära ut tiofingerssystemet i alla skolor, eller något annat särskilt system för den delen, säger Minna Harmanen.

Exakt hur skrivandet lärs ut kommer att bero på läraren, men det viktiga är att alla får prova hur det är att skriva på dator. Redan nu skrivs en hel del texter på dator.

– Det är meningen att alla lär sig skriva så att det känns lätt och smidigt, säger Harmanen.

Ett problem kan bli att olika skolor har olika stora resurser. Vissa skolor har redan nu tillräckligt med datorer medan andra mindre skolor kan ha en enda dator.

Onödigt tycker eleverna

Rafaela von Frenckell och Marinke Behm går i nionde klass och de har båda helt slutat skriva skrivstil.

– Det var inte så stor skillnad mellan att texta och skriva skrivstil, säger Rafaela von Frenckell.

Enligt henne tar det dessutom längre tid att skriva skrivstil än att texta.

– När man skriver med den nya skrivstilen måste man ändå lyfta pennan så mycket att det inte var snabbare än att texta, säger von Frenckell.

För Marinke Behm gick bytet från skrivstil till textning nästan automatiskt.

– Det kändes mycket lättare, man kunde koncentrera sig på vad man skrev istället för att tänka på skrivstilen, säger Marinke Behm.

Hon håller med om Utbildningsstyrelsens argument om att det i och med reformen blir lättare för eleverna att fokusera på innehållet istället för att stressa över att bokstäverna har rätt bindningar.

– För många blir det mycket svårare att skriva om de måste använda skrivstil och att skriva tar mycket längre tid. Det är bra att det blir frivilligt, säger Behm.

Savon Sanomat var först ute med nyheten.

Läs också:

Var tredje ung person kan inte använda dator
Datorns historia i Finland - se vår nostalgiska tidslinje!

Läs också