Hoppa till huvudinnehåll

Mjölkstöd till Baltikum - men inte Finland?

Nyfiken komule på Brännbolsta gård i Ingå
Nyfiken komule på Brännbolsta gård i Ingå Bild: YLE/Malin Lindholm mjölkning

EU-kommissionen har beslutat att stöda de mjölkproducenter i Estland, Lettland och Litauen som har lidit av importförbudet i Ryssland, meddelade jordbrukskommissionär Phil Hogan i ett videoutlåtande på tisdagen.

De baltiska länderna får ca 28 miljoner euro. Summan delas upp mellan länderna beroende på mängden mjölk som länderna har producerat under det senaste kvartalet. Estland får 6,9 miljoner, Lettland 7,7 miljoner och Litauen 14,1 miljoner.

- Det är särskilt de här länderna som har lidit av importstoppet, när man ser till andelen mjölkprodukter som tidigare fördes till Ryssland och prisraset efter att krisen fick sin början, sa Hogan.

Finland utanför?

Hogan nämnde överhuvudtaget inte Finland i sitt utalande.

Finland har samarbetat med de baltiska länderna för att mjölkproducenterna ska ersättas för de ekonomiska förlusterna som importförbudet innebär. I oktober beslöt EU:s jordbruksministrar att Finland och de baltiska länderna ska få stöd men senare fattade kommissionen ändå beslut om att rikta pengarna till andra mål.

Åren 2012-2013 exporterade Finland mer mjölkprodukter till Ryssland än något annat EU-land. Den finländska andelen av importen i Ryssland var 9 procent, jämfört med till exempel Tyskland 8 procent och Litauens 5 procent, visar en publikation baserad på FN-siffror som Europaparlamentet ger ut.

Lantbrukarcentralen: En besvikelse

Lantbrukarcentralen MTK är besviket på att EU-kommissionen inte lovar de finländska mjölkproducenterna något stöd.

MTK:s ordförande Juha Marttila säger å andra sidan att de stödsummor som kommissionen ger de baltiska länderna är så små att de snarare räknas som en vänlig gest.

Han påpekar att fruktodlarna i Sydeuropa fick betydligt större summor.

- Jag får en känsla av att norra Europa inte behandlas likvärdigt. Jag är ändå säker på att det här ärendet inte ännu är slutbehandlat. Vi kommer att pressa kommissionen hårt, säger Marttila.

Läs också