Hoppa till huvudinnehåll

Svält och övervikt tema för Romtoppmöte

Ett efterugnsbröd.
Ett efterugnsbröd. Bild: YLE / Ninna Porri baka

Politiska ledare från hela världen har samlats i Rom för att diskutera livsmedelsproblemet i världen - ett problem där de två ytterligheterna framträder allt skarpare. Antalet svältande människor i världen sjunker långsamt, samtidigt som allt fler är överviktiga.

Näringstoppmötet i Rom arrangeras av FN:s livsmedels- och lantbuksorgan FAO och Världshälsoorganisationen WHO. Där deltar representanter från 190 länder, däribland ett hundratal jordbruks- och hälsoministrar.

På onsdagen, som var toppmötets första dag, antogs en deklaration, som enligt FAO förpliktigar undertecknarna att åtgärda problemet.

Framsteg har förvisso gjorts. Sedan FAO:s första näringstoppmöte år 1992 har antalet undernärda i världen minskat från över en miljard människor till 805 miljoner. Men som helhet blir näringsfrågan allt komplexare att överblicka. I samma område, till och med i ett och samma hushåll, kan man träffa på både hungrande och överviktiga personer, och dessutom på folk som ådragit sig olika bristsjukdomar genom alltför ensidig kost.

WHO:s generaldirektör Margaret Chan sa i sitt inledningstal att inkomst- och de sociala klyftorna nu är djupare än i mannaminne - och därmed även skillnaderna i näringsintag.

- Någonting är galet. En del av mänskligheten fortsätter att svälta ihjäl. En annan del äter sig så överviktiga att den förväntade livslängden sjunker och vårdkostnaderna pressas upp till astronomiska nivåer, yttrade Chan.

Enligt Chan borde det finnas regler för hur stort det maximala näringsintaget kan vara. Inte mindre än 500 miljoner vuxna och 42 miljoner barn i världen beräknas vara överviktiga. Dåliga matvanor och brist på fysisk aktivitet vållar nära en tiondel av all sjukdom och alla skador.

WHO-chefen oroar sig för att delar av världen blivit alltmer beroende av importerad, industriellt processad och ohälsosam mat. På sina håll i Asien och Afrika är det billigare att importera maten än att producera den på platsen.

Ett aktuellt problem är ebola-epidemin i Västafrika. Farsoten har medfört förbud mot försäljning och förtäring av "bushmeat", kött av vilda djurarter, med näringsbrist som resultat.

En tredje sida av den ojämna livsmedelsförsörjningen är att i övrigt välnärda individer drabbas av brist på vissa näringsämnen, som A-vitamin, järn och zink. Inte mindre än två miljarder av jordens inbyggare lider av sådan "dold svält", om man får tro FAO:s uträkningar.

Konferensen i Rom pågår till fredag. På torsdag ska påven Franciskus tala till delegaterna.