Hoppa till huvudinnehåll

Barnen har det bättre än någonsin

Barn som leker
FN:s barnkonvention har höjt levnadsstandarden bland barnen i världen. Barn som leker Bild: Yle/Anna Ruda vasa

Världens barn har aldrig haft det så bra som idag. Fler barn får gå i skola, färre dör i sjukdomar och barnadödligheten har nästan halverats. Det berättar Rädda Barnens informatör Max Holm idag då det är 25 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter kom ut.

Det var den 20.11.1989 som FN gav ut sin konvention om barnets rättigheter. Den ska ha ett tack för att barnen idag har det bättre än någonsin tidigare, säger Max Holm som är informatör på Rädda Barnen.

Max Holm
Rädda Barnens informatör Max Holm. Max Holm max holm

– Den extrema fattigdomen i världen har halverats, vilket direkt påverkar barnens levnadsvillkor. Antalet barn som inte får gå i skolan har nästan halverats, det samma gäller barnadödligheten.

Finns ännu problemområden

Holm påminner om att det ändå finns många utmaningar kvar. Till exempel har barnen i Syrien inte någon orsak att fira barnkonventionsdagen.

– Tre miljoner syriska barn är i behov av humanitär hjälp. Dessutom har ett stort antal barn tvingats fly till grannländerna och de behöver också daglig hjälp för att klara sig.

Även om barnens rättigheter inte uppfylls i Syrien, så menar Holm att konventionen ändå kan göra nytta där.

– Den säger tydligt att alla stater har en skyldighet att främja barnens behov av skydd och välfärd i beväpnade konflikter. Man kan hoppas att staterna då allokerar mera resurser för det humanitära arbetet, som för tillfället lider av stor penningbrist, säger Holm.

Utmaningar också här hemma

Man behöver inte heller ta sig så långt som till Syrien. Vi i Finland har våra egna bekymmer att tampas med, säger Holm. När kommunerna sparar, drabbas också barnen.

– Alla barn ska vara lika värda och ha lika rättigheter, men precis som i resten av världen är en del mera jämlika än andra, beroende på var man bor. Så är det också i Finland, där hemorten spelar en stor roll vad gäller tillgång till olika samhälleliga tjänster.

Analysera konsekvenserna för varje beslut

I en kolumn i Hufvudstadsbladet föreslår Mirjam Kalland, generalsekreterare vid Mannerheims barnskyddsförbund, att det borde göras en barnkonsekvensanalys för varje riksdagsbeslut. Tanken är att man ska väga varje beslut mot vad som är bäst för barnen. Hon får medhåll av Max Holm.

– Man borde alltid utreda hur beslutet påverkar barnens situation och på vilket sätt man kunde rikta beslutets innehåll så att barnets bästa förverkligas. Det här är en sak som egentligen borde vara självklar.

Holm förespråkar också tydligare barnbudgetering, inte bara i de politiska besluten.

– Alla beslut som berör offentliga resurser borde vägas mot hur pengarna kunde användas för barnens bästa, anser Max Holm på Rädda Barnen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes