Hoppa till huvudinnehåll

Brist på mediciner på apotek

Medicin
Medicin Bild: Helena Myllykoski granskat

I fyra av fem apotek förekommer det dagligen problem med tillgång till mediciner. Det kommer fram i en färsk undersökning som har gjorts av forskare vid Östra Finlands universitet.

Leveransproblemen gäller många av de mest använda läkemedelspreparaten i landet. Det handlar om värkmediciner, kolesterolmediciner och ångestdämpande mediciner.

I undersökningen kommer det fram att 80 procent av medicinerna är receptbelagda mediciner.

- Vi stöter så gott som dagligen på situationer där något läkemedel inte finns att få i partihandeln, säger apotekaren Bengt Mattila som driver två apotek i Helsingfors.

I undersökningen kommer det också fram att skulden för problemen i distributionen ofta faller på apoteken, vilket personalen ofta har upplevt att har blivit tungt för dem. Apoteken får bära skulden för problem som gäller läkemedelsproduktionen.

- Tillgången är A och O från läkemedelsindustrins sida. Säljer man mindre av något lönar det sig inte att ha det på marknaden. Men man borde väl ändå ha en helhetsbild av situationen, säger Mattila.

På läkemedelsindustrins branschorganisation medger man att läget inte är bra, men påpekar att det så gott som alltid finns ett ersättande preparat som är tillgängligt för kunderna.

"Beror på den häftiga konkurrensen"

Direktör Jussi Merikallio ser att problemen inom distributionen beror på den häftiga konkurrensen mellan företagen som erbjuder parallellmediciner. Det i sin tur gör det svårt att bedöma vilket preparat det kommer att bli stor åtgång på.

Dessutom anser man inom branschorganisationen att resurserna som krävs för förpackningar på många olika språk kräver mycket resurser, vilket i sin tur kan förorsaka problem med leveranserna.

- I fall förpackningarna var likadana världen över tror jag inte de här problemen skulle finnas i lika stor utsträckning.

Merikallio påpekar också att läkemedelsindustrin är en mycket koncentrerad industri och att problem till exempel vid någon produktionsanläggning kan ha en inverkan på hela världen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes