Hoppa till huvudinnehåll

Malmkulla får geriatrisk poliklinik

Bilden från den geriatriska polikliniken i Åbo, som öppnade våren 2013. Bild: Yle/Linus Hoffman geriatrisk poliklinik

Efter årsskiftet slår en ny geriatrisk poliklinik upp dörrarna vid Malmkulla bäddavdelning i Pargas. Social- och hälsovårdsnämnden klubbade igenom planen som ska förbättra äldre människors vård.

Nu står det klart att Malmkulla efter årsskiftet kommer att inhysa en geriatrisk poliklinik. Den 8 januari inleds verksamheten i de nyrenoverade utrymmena. Till en början håller man öppet två dagar i veckan.

– Vi börjar försiktigt och tittar hur mycket patienter och behov det finns, och om det visar sig behövas mera, utökar vi verksamheten, säger social- och hälsovårdsnämndens ordförande Merja Fredriksson (SFP).

– Vi tittade just på färsk statistik där det visade sig att antal över 65-åringar i Pargas ökat med över tusen personer mellan åren 2009 och 2013. Vi blir tyvärr äldre och äldre också i den här staden.

Många fördelar

Planerna på en geriatrisk läkarmottagning i Malmkulla var för första gången upp i nämnden i mars. Då räknade beredande överläkaren Katariina Korhonen i föredragningen upp fördelar med arrangemanget.

– Läkarmottagningen på Pargas hälsostation har mycket trångt och mottagningen är tidvis hektisk. En skild mottagning dit äldre patienter med mångfasetterade problem, flera sjukdomar och större behov kunde styras, kunde vara till fördel för både patienten och personalen, skrev Korhonen.

I april grundades en arbetsgrupp som färdigställde ett förslag till verksamhetsmodell för polikliniken. Det förslaget godkändes av social- och hälsovårdsnämnden på torsdagskvällens möte. Läs hela rapporten här.

Man ska nu bättre kunna göra helhetsundersökningar av alla äldre, något man inte alltid hinner med på jouren eller under ett vanligt läkarbesök. Genom att öppna en egen geriatrisk poliklinik ska man också avlasta jouren.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland