Hoppa till huvudinnehåll

Oviss framtid för sjöfartsindustrin

Fartyg i hamnen i Karleby.
Fartyg i hamnen i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist karleby hamn

En stillastående utrikeshandel kombinerat med det stundande svaveldirektivet är två stora utmaningar för den finska sjöfartsindustrin just nu. Både hamnar och rederier känner av situationen.

- Det kommer att vara en liten vänteperiod när svaveldirektivet kommer. Vi känner till från våra kunder att de är osäkra på hur de kommer att sköta sina transporter. Man kan inte vänta stora volymförändringar till det positiva. Det säger Torbjörn Witting, direktör för Karleby hamn.

Witting får medhåll av rederiet Finnlines vice verkställande direktör Staffan Herlin.

- Vi väntar inte på ett uppsving, marknaden kommer inte att stöda en positiv utveckling i framtiden. Det gäller att anpassa sig och se till att man har en konkurrenskraft via egna åtgärder, säger Herlin.

Alla klarar inte av att investera efter flera dåliga år

För många rederier handlar det om att investera i antingen svavelreningsteknik, som till exempel så kallade scrubbers, eller övergå till bränsle med mindre svavelutsläpp. Alla klarar inte av att investera efter flera dåliga år i branschen, säger Herlin.

- Om fartyget är värt mindre än det kostar att investera i en scrubber så lönar det sig inte. Rederierna måste fundera på om man har råd att investera i nya fartyg och det kommer att innebära att vissa företag eventuellt kommer att försvinna.

Samma osäkerhet drabbar också hamnarna. Alla klarar sig inte helskinnade ur den svåra situationen.

- Det kan vara tufft, alla svackor och osäkerheter syns nog i hamnarna helt konkret, säger Torbjörn Witting.

Trots att läget ser dystert ut just nu gäller det att tänka på framtiden och inte haka upp sig på utmaningarna, påpekar Herlin.

- Vi måste tänka 15-20 år framåt i tiden. Nog kommer det att finnas liv på sjön. Det här är en anpassningskur.

Svaveldirektiven pressar fram nya innovativa lösningar

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland