Hoppa till huvudinnehåll

Budgeten ännu bakom dimridån i Ingå

Svenvikens småbåtshamn i Ingå.
Dimman ligger tät över hamnen och budgetarbetet i Ingå. Svenvikens småbåtshamn i Ingå. Bild: yle/Minna Almark svenvikens småbåtshamn i ingå

Budgetarbetet i Ingå har i höst varit exceptionellt svårt. Förslagen bollades först mellan kommunstyrelsen och nämnderna. Fullmäktige vägrade till slut (13.11) att godkänna budgeten.


Fullmäktige skickade tillbaka förslaget till beredning för att få veta mera noggrant hur pengarna ska användas och hur de föreslagna besparingarna påverkar invånarna och kommunens anställda.

Kommunstyrelsen diskuterade budgeten åter i kväll (24.11). Förslaget är att ytterligare skära 150 000 euro för att vara på den säkra sidan.

- På förra mötet kom det extra kostnader på 140 000 euro för en socialhandledare och vikarieanslag. Vi ökade på skatteinkomsterna, men fullmäktige ansåg att det måste korrigeras på ett annat sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Marie Bergman-Auvinen (SFP).

Bergman-Auvinen säger att det finns ett litet hopp att spara om sjuktransportkostnaderna blir förmånligare nästa år.

Bollen är alltså tillbaka hos de olika nämnderna. Nu ber man dem precisera hur man ska spara. Rädslan bland politiker och invånare är att besparingarna försämrar kommunens service, både i kvalitet och kvantitet. Möjligheterna att förbättra kommunens tjänster är små.

- Jag tror vi håller vår service på samma nivå som i dag, men det blir mycket svårt att utveckla servicen. Vi utgår i från att vi klarar alla lagstadgade uppgifter.

Marie Bergman-Auvinen
Marie Bergman-Auvinen leder kommunstyrelsen. Marie Bergman-Auvinen Bild: YLE/Minna Almark marie bergman-auvinen

Det är inte bara invånarna i Ingå som påverkas av besparingar. Man har också uttryckt oro för hur de kommunalt anställda orkar om sparkraven orsakar mera jobb.

- Det är alltid tufft på den kommunala sidan i det här ekonomiska läget. Därför försöker vi se över strukturella förändringar och göra något på annat vis.

Fullmäktige och styrelsen vill att man gör strukturella förändringar och ordförande Bergman-Auvinen har själv tidigare efterlyst konkreta svar av nämnderna. Hon tror ändå inte att det innebär att personal sägs upp.

- Jag tror inte det. Till exempel står det redan nu i budgetbeskrivningen att barnträdgårdslärarna får mera arbetstid till att jobba med barnen och att man försöker koncentrera de administrativa uppgifterna.

Så nämnderna ska se till att omorganisera, vilket kan betyda att administrativa uppgifter sammanslås. Ändå ska den befintliga personalen få vara kvar. Bergman-Auvinen vill inte ta ställning hur man gör det, då det är nämnderna som ska fundera på hur förändringarna görs i praktiken. Nu ska nämnderna prioritera sina förslag på sparmål.

- Alla nämnder har inte ännu prioriterat, men nu ska alla göra det.

Målet är att ha ett uppdaterat budgetförslag klart den 2 december. Efter det träffas styrelsen den 8 december. Fullmäktige fattar slutgiltigt beslut strax före julveckan, den 17 december.