Hoppa till huvudinnehåll

Hjärtkirurgin fortsätter vid VCS

Hjärtkirurgin återupptas vid Vasa centralsjukhus. Det beslöt Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige med siffrorna 100,7 mot 51,3.

Innan beslutet debatterade fullmäktige i över en timme. Som grund för diskussionen hade man hjärtgruppens rapport som föreslog att hjärtkirurgin skulle fortsätta i två år till i väntan på vad som händer efter att social- och hälsovårdsreformen trätt i kraft.

Argumenten för att lägga ner hjärtkirurgin var bland annat att man skulle kunna satsa ordentligt på andra områden som är viktiga inom sjukhuset. Många ansåg att det är orimligt att dra i gång hjärtkirurgin igen efter sommarpausen för att sedan lägga ner den igen om två år.

"Glad för alla patienter"

De som vill bevara hjärtkirurgin förde bland annat fram de långa avstånden till universitetssjukhusen i Tammerfors och Åbo och frågan om universitetssjukhusen kan garantera vård på svenska.

Mikael Finne
Mikael Finne Mikael Finne Bild: Yle/Anna Ruda mikael finne

Till dem som vill fortsätta med hjärtkirurgin hör hälsocentralläkaren Mikael Finne från Korsholm. Han har jobbat på intensivvårdsavdelningen vid centralsjukhuset och haft ansvar för bland annat de som blivit hjärtopererade. Finne var glad och nöjd med beslutet.

- Framför allt är jag glad för alla patienter som kommer att kunna få vård nära hemmet med sina anhöriga nära, säger Finne.

Finne har jobbat för att hjärtkirurgin ska bevaras.

- Jag har varit aktiv på sociala medier och försökt påverka fullmäktigeledamöter, säger Finne

Styrelsen fick kritik

Den 4 november beslöt sjukvårdsdistriktets styrelse att föreslå för fullmäktige att hjärtkirurgin skulle läggas ner genast, men fullmäktige gick alltså emot styrelsen igen. Michael Luther (SFP), Korsholm, var nöjd med beslutet i fullmäktige men samtidigt bekymrad över beslutsprocessen. Det var tredje gången på ett år som fullmäktige beslöt att fortsätta med hjärtkirurgin trots att styrelsen beslutit lägga ner.

Det borde räcka med att fullmäktige besluter en gång och så förverkligar styrelsen

- Det borde räcka med att fullmäktige besluter en gång och så förverkligar styrelsen. Ingen har uttalat något om misstroende för styrelsen och det är svårt att förverkliga. Jag utgår ifrån att alla jobbar för det här, säger Michael Luther (SFP), fullmäktigeledamot i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Michael Luther och Hans Frantz
Michael Luther och Hans Frantz Michael Luther och Hans Frantz Bild: Yle/Amanda Bieber medlem i hjärtgruppen

Hans Frantz (SFP) är ordförande för både sjukvårdsdistriktets styrelse och hjärtgruppen som har utrett hjärtkirurgins framtid. Nu gäller det för styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

- Det blir inga problem. Det här är ju tredje gången och vi vet vad fullmäktige vill, säger Frantz.

Mikael Perjus (Saml), Kristinestad, röstade för att lägga ned. Han ville se till hela centralsjukhusets bästa. Han blev bekymrad när de fem första punkterna med viktiga saker som sjukhusets strategi snabbt klubbades genom utan diskussion.

- Vi har andra stora frågor vi borde diskutera. Ute i kommunerna är det kärvt medan vi i sjukvårdsdistriktet funderar på investeringar och hjärtkirurgi. Det är inte riktigt rätt, säger Perjus.

Per Hellman (SDP) har hela tiden talat för att det ska finnas hjärtkirurgi vid Vasa centralsjukhus. Han säger att hjärtkirurgin är viktig för sjukhuset på grund av de långa avstånden till universitetssjukhusen och för att patienterna kan garanteras vård på svenska i Vasa.

Antalet hjärtoperationer har minskat de senaste åren och Hellman anser att det eventuellt inte är ekonomiskt försvarbart att upprätthålla verksamheten vid centralsjukhuset.

- Det är en kostnad vi måste ta och det kostar ju oberoende var operationerna sker, säger Hellman.

Kvaliteten på kirurgin ett bekymmer

Göran Honga, direktör vid Vasa sjukvårdsdistrikt, säger att det att hjärtkirurgin bevaras inte blir ett oväntat slag för ekonomin. I den första budgeten han gjorde upp för nästa år fanns hjärtkirurgin med.

- Så länge resurserna är begränsade hamnar man alltid att lägga olika verksamheter mot varandra och det är klart att det kommer att synas någonstans de kommande åren, säger Honga.

Social- och hälsovårdsreformen som väntas träda i kraft 2017 tar den beslutande makten från kommunerna och de nuvarande sjukvårdsdistrikten. Det oroar Göran Honga.

"Nu kör vi med en tjänstekirurg som är i pensionsåldern och vi hyr in kirurger". Göran Honga är bekymrad över kvaliteten på verksamheten.

- Det som också bekymrar mig är kvaliteten på verksamheten. Nu kör vi med en tjänstekirurg som är i pensionsåldern och vi hyr in kirurger. Dessutom ska sjukskötarna börja syssla med hjärtkirurgi igen som de inte gjort det senaste halvåret. Det är kvaliteten och patientsäkerheten som är vårt största bekymmer i det här skedet, säger Honga.

På frågan vad det kostat sjukvårdsdistriktet att älta frågan om hjärtkirurgin så här länge vill Honga inte prata om pengar.

- De som det påverkat allra mest är personalen. Ett sjukhus mår inte bra om inte personalen får arbetsro, säger Honga.

Vasa sjukvårdsdistrikt har vidtalat den nypensionerade hjärtkirurgen Kalervo Werkkla att komma till Vasa och bli ansvarig för hjärtkirurgin. Enligt Honga kan Werkkala vara på plats den 8 december och återuppta verksamheten.

- Jag hoppas vi kan fortsätta i lugn och ro i åtminstone två år framåt. Mycket kan hända på två år. Jag är optimist, kanske det finns en möjlighet att fortsätta också efter att vi gått in i det stora Sote-distriktet, säger Hellman.

Så här röstade fullmäktigeledamöterna:

Jakobstad: Pia Andersson-Rosengård (ja), Bo Forsman (ja), Bengt Kronqvist (nej).
Kaskö: Carl-Gustav Mangs (ja).
Korsholm: Carola Lithén (ja), Ulla-Maj Salin (ja), Michael Luther (ja).
Korsnäs: Johanna Juthborg (ja), Anna-Lena Kronnqvist (ja).
Kristinestad: Hans Ingvesgård (ja), Mikael Perjus (nej).
Laihela: Mari Lampinen-Tuomela (nej), Tapio Nyysti (ja).
Larsmo: Andreas Hjulfors (nej), Bernhard Bredbacka (nej).
Malax: Lili-Ann Brolund (nej), Tage Svahn (nej).
Nykarleby: Gösta Willman (ja), Greta Näs (nej).
Närpes: Ann-Sofie Smeds-Nylund (nej), Thorolf Westerlund (ja), Roy Wilson (ja).
Pedersöre: Helena Berger (ja), Tarja Häll (ja), Johanna Överfors (nej).
Vasa: Ivanka Capova (ja), Elisa Finne (nej), Sture Erickson (ja), Barbro Kloo (nej), Per Hellman (ja), Heimo Hokkanen (ja).
Vörå: Kjell Heir (ja), Gunilla Jusslin (ja).

Yle Österbottens reporter Anna Ruda rapporterade live från måndagens möte:

Info: Här fanns tidigare en liveblogg. Den är numera borttagen.